VABILO ZA 28. SEJO DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Objavljamo vabilo za 28. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za četrtek 1. februarja 2018 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana

Vabiloslovenski