VABILO ZA 30. SEJO DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE; št. ( 020 - 2 / 2018- 7 )

Objavljamo vabilo za 30. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za četrtek 22. februarja 2018 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.

Vabiloslovenski