VABILO ZA 66. SEJO DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Objavljamo vabilo in gradivo za 67. sejo DVK, ki je sklicana za četrtek, 28. februarja 2019 ob 13. uri.

Manjkajoče gradivo oz. zapisnik 66. seje DVK vam bomo posredovali v četrtek, 28. 2. 2019 pred sejo, po elektronski pošti.

V skladu z odločitvijo (e-dopisom) predsednika DVK g. Frantarja, ki smo vam jo posredovali v vednost, bo sejo DVK vodil namestnik predsednika DVK, g. Peter Golob.

VabiloslovenskiNavodila OVK VKVEslovenskiPredlogslovenski