VOLITVE PREDSEDNIKA - E-OBVESTILA VOLIVCEV (TUJINA); št. (020 - 1 / 2017- 34)

Oddajanje obvestil preko sistema e-obvestil oziroma e-uprave – Obvestilo za javnost in zaprosilo

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je na portalu e-uprava vzpostavila nov informacijski sistem »E-obvestila volivcev« (v nadaljevanju: e-obvestila) s katerim smo želeli volivkam in volivcem (v nadaljevanju: volivci) poenostaviti obveščanje volilnih organov, da želijo glasovati na volitvah na drug način (gre za t.i. posebne oblike glasovanja: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti v tujini, izven okraja stalnega prebivališča, po pošti v Sloveniji, na domu itd.). Nov informacijski sistem bo pripomogel tudi k tudi racionalizaciji in večji učinkovitosti dela volilnih organov.

Sistema e-obvestil zaradi nove oblike glasovanja na drug način (glasovanje invalidov po pošti), ki je bila omogočena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 23/2017) žal nismo uspeli nadgraditi, da bi ga lahko uporabili za vse posebne oblike glasovanja. Zaradi tega smo za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 22. 10. 2017, omogočili oddajo obvestil preko e-uprave oziroma preko sistema e-obvestil le za najbolj pogosto obliko glasovanja na drug način (to še posebej velja za volivce naveden pod točko 1.) in sicer lahko preko sistema e-obvestila oddajo obvestila naslednji volivci:

  1. volivci s stalnim prebivališčem v RS, ki bodo na dan glasovanja v tujini (t.i. zdomci), lahko preko sistema e-obvestila sporočijo, da bi želeli glasovati po pošti iz tujine (če imajo v tujini začasni naslov) ali da želijo glasovati na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini, kjer je odprto volišče.
  2. volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (t.i. izseljenci) in bodo na dan glasovanja v RS, lahko preko sistema e-obvestila, sporočijo, da želijo glasovati izven okraja stalnega prebivanja oziroma na t.i. volišču OMNIA.

 

Informacijski sistem e-obvestila je vključen v obstoječe ogrodje portala e-uprava in omogoča elektronski zajem vlog ter elektronsko obdelavo prejetih vlog. Sistem omogoča oddajanje vlog oziroma obvestil na dva načina in sicer:

  1. elektronsko z digitalnim kvalificiranim potrdilom,
  2. elektronsko brez digitalnega potrdila.  


Na sistemu e-obvestila je vzpostavljen spletni pripomoček – vodič. Vodič z vprašanji avtomatsko vodi volivca čez postopke, ki ustrezajo njegovim potrebam in okoliščinam ter mu pregledno prikaže seznam dejavnosti, ki jih mora volivec izvesti v posameznem primeru (primer prikazani v prilogi).

Ker bi želeli, da bi čim več volivcev obveščalo DVK preko sistema e-obvestil vas naprošamo, da o tem obvestite javnost oziroma volivce, saj  je ta sistem namenjen prav njim in je za njih tudi najbolj enostaven, prijazen. To dokazuje zapis ene od volivk na Twitter-ju: »Obvestilo lahko oddala prek e-uprave v dveh minutah (in to na macu). Odlično.«

Televizijske hiše naprošamo, da če je le to mogoče, pripravijo krajši prispevek, sistem e- obvestil pa smo vam pripravljeni tudi posebej predstaviti.

Na koncu nam dovolite, da še posebej poudarimo, da bo sistem e-obvestil do izvedbe volitev v državni zbor leta 2018 nadgrajen (in tudi ustrezno stestiran) in bo veljal za vse oblike glasovanja na drug način (tudi za obveščanje okrajnih volilnih komisij) in da bo DVK umaknila vse instruktivne obrazce, ki so sedaj volivcem na voljo, seveda pa bodo volivci še vedno lahko obvestili volilne organe po pošti ali faksu.

Za podrobnejše informacije sem vam na voljo na tel. št. 031 348 950.