VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE - VOLILNA UDLEŽBA NA PREDČASNEM GALSOVANJU (1. DAN, 17. 10. 2017) - OBVESTILO; št. ( 020 - 1 / 2017- 79 )

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2017 -  UDELEŽBA NA PRVI DAN PREDČASNEGA GLASOVANJA V TOREK, 17. 10. 2017 - OBVESTILO

Spoštovani!

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na volitvah predsednika republike, v torek, 17. 10. 2017, udeležilo 7.750 volivk in volivcev oziroma 0,45% vseh volilnih upravičencev.

Na volitvah predsednika republike 2012 je prvi dan predčasno glasovalo 5.396 volivk in volivcev oziroma 0,32% vseh volilnih upravičencev.

Lep pozdrav,

Dušan Vučko, direktor