VOLITVE V DRŽAVNI SVET – OBJAVA KANDIDATOV IN ELEKTORJEV ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV FUNKCIONALIH INTERESOV

 

Spoštovani,
 
obveščamo  vas,  da  smo  danes  na  spletnem  mestu  DVK  objavili sezname
kandidatov  in  sezname elektorjev za volitve v Državni svet – predstavnike
funkcionalnih interesov ter lokacije in termine volilnih zobrov dne 22. 11.
2012.
 
Seznami so objavljeni na:
 
 
 
Dušan Vučko
Direktor službe komisije
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA