VOLITVE V EP, GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE

V zvezi z izvedbo volitev v EP vas obveščamo, da bo danes DVK oddala na pošto volilno gradivo (glasovnice z volilno karto) za glasovanje volilcev po pošti iz tujine in sicer:
a) 321 volilnih gradiv volilcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t.i. zdomci) in so pravočasno obvestili DVK, da želijo glasovati po pošti  (292 volilcev bo glasovalo na diplomaskih predstavništvih in konzulatih RS v tujini) in
b)52.474 volilnih gradiv volilcem, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (izseljenci) in stalno stanujejo v državah, za katere je DVK določila, da prejmejo glasovnice z imeni list kandidatov (države na območju Evrope) 
 
Ker je do dneva glasovanja ostalo še 20. dni smo na DVK prepričani, da bodo volilvci volilno gradivo prejeli pravočasno.  Ob tem poudarjamo, da je  DVK že 8. 4. 2014 na pošto oddala 17.375 pošiljk izseljencem, ki bodo na volitvah v EP 25. 5. 2014 glasovali po pošti, z uradno prazno glasovnico. 
 
Za glasovanje po pošti je bilo torej poslanih 70.170 volilnih gradiv od tega 321 volilcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini in 69.849 volilcem, ki nimajo stalnega prebivališča v RS.