ZAVNJENE LISTE KANDIATOV - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2018- 49 )

Spoštovani

Na podlagi podatkov volilnih komisij volilnih enot vas obveščamo, da so volilne komisije volilnih enot do včeraj 7. 5. 2018 zavrnile naslednje liste kandidatov:
 

Ime liste Volilna enota Razlog zavrnitve
KANGLER & PRIMC, ZDRUŽENA DESNICA -
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUDSKA STRANKA
6. VE - POSTOJNA Nespoštovanje določbe šestega odstavka 43. člena ZVDZ (spolne kvote)
KANGLER & PRIMC, ZDRUŽENA DESNICA -
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUDSKA STRANKA
1. VE - KRANJ Nespoštovanje določbe šestega odstavka 43. člena ZVDZ (spolne kvote)
ZDRUŽENA LEVICA IN SLOGA 5. VE - CELJE Nespoštovanje določbe šestega odstavka 43. člena ZVDZ (spolne kvote)
SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA 2. VE - POSTOJNA Delna zavrnitev – izguba volilne pravice kandidata

Lista KANGLER & PRIMC, ZDRUŽENA DESNICA - GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUDSKA STRANKA KANGLER & PRIMC, ZDRUŽENA DESNICA - GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUDSKA STRANKA (v nadaljevanju: Kangler & Primc) in ZDRUŽENA LEVICA IN SLOGA sta zoper zavrnilne odločbe volilnih komisij vložili pritožbe na Vrhovno sodišče RS vložili (VS RS).

VS RS je pritožbo liste ZDRUŽENA LEVICA IN SLOGA zavrnilo in izpodbijano odločbo volilne komisije volilne enote potrdilo, glede pritožb liste Kangler & Primc, pa volilni komisiji volilnih enot še nista prejeli sodbe VS RS.

Lep pozdrav,

Dušan Vučko
Direktor službe DVK