Mednarodno sodelovanje

Državna volilna komisija sodeluje z drugimi državnimi organi na način, ki zagotavlja njeno samostojnost in neodvisnost ter varuje njen položaj, kot ga opredeljujeta ustava in poslovnik državne volilne komisije.

Državna volilna komisija navezuje stike in sodeluje s podobnimi ustanovami v drugih državah ter deluje v ustreznih mednarodnih organizacijah.

Državna volilna komisija je članica mednarodne organizacije Association of European Election Officials (http://www.aceeeo.org/en/).