Državna volilna komisija

Javni poziv sodnikom, diplomiranim pravnikom in pravnim strokovnjakom
Državna volilna komisija objavlja javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot izmed pravnih strokovnjakov …več

Poziv poslanskim skupinam, političnim strankam in lokalnim skupnostim
Državna volilna komisija objavlja poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij …več