Državna volilna komisija

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ČLANA VOLILNE KOMISIJE 300 LJUBLJANA CENTER
Državna volilna komisija objavlja javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje člana (pravnega strokovnjaka) volilne komisije 300 - Ljubljana Center …več

POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA VOLILNE KOMISIJE
Državna volilna komisija objavlja javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika volilne komisije 400 - Ljubljana Bežigrad …več

Predmet javnega naročila: Tisk in distribucija volilnega gradiva 2021-2024
Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN005233/2020-B01. …več

Javni poziv sodnikom, diplomiranim pravnikom in pravnim strokovnjakom
Državna volilna komisija objavlja javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot izmed pravnih strokovnjakov …več

Poziv poslanskim skupinam, političnim strankam in lokalnim skupnostim
Državna volilna komisija objavlja poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij …več