ACEEEO Konferenca

28. Skupčina in letna konferenca ACEEEO in DVK


Združenje evropskih volilnih organov ACEEEO in Državna volilna komisija Slovenije organizirata 28. letno konferenco in sejo Generalne skupščine ACEEEO, ki bo potekala od 24. do 26. septembra 2019 v Ljubljani, Sloveniji.

Tema letošnje konference in seje, na kateri bo sodelovalo več kot 150 udeležencev, je Sodno varstvo volilne pravice in transparentost. Letna konferenca 2019 se osredotoča na vlogo organov upravljanja volitev (EMB) in njihovega dialoga s sodišči ter drugimi interesnimi skupinami, kot so volivci in politične stranke, s ciljem, da se zagotovi zadostna raven zaščite volilne pravice. Konferenca zajema tudi vrsto različnih dejavnosti za krepitev zaščite prav teh pravic. Poleg tega se o transparentnosti volitev razpravlja z vidika EMB, ki vodi kontinuiran dialog z državljani v celotnem volilnem procesu in ima ključno vlogo pri ohranjanju zaupanja v volitve.

Na uradni strani dogodka najdete vse relevantne informacije: konferenčni koncept, preliminarni program in praktične informacije.

V nadaljevanju dolgoletne tradicije, tudi letos konferenca ACEEEO volilnim uradnikom daje priložnost, da se seznanijo z najnovejšim trendi in razvojem na področju volilne tehnologije. V okviru razstave, ki je sestavni del dogodka, bodo komercialne družbe, ki oblikujejo volilne rešitve, svoje izdelke predstavile udeležencem dogodka, s poudarkom na varovanju informacij volivcev, zagotavljanju varne tehnologije glasovanja z vidika kibernetske varnosti, komunikaciji, ki ji volivci zaupajo; in pomena preprečevanja goljufij.

Pridružite se nam na našem brezplačnem predvajanju konferenčnega dogodka 25. in 26. Septembra od 9:30 do 15:30.

Spremljajte nas preko povezave:
1. dan https://www.youtube.com/watch?v=gQ50J4-K8xo
2. dan https://www.youtube.com/watch?v=gzppiUvNbew

Več o dogodku