Drugi načini glasovanja - Obvestila volivcev - ZIUGDT 2018

 • VOLIVCI, KI ZAČASNO STANUJEJO V TUJINI IN IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V SLOVENIJI – T. I. ZDOMCI
  Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče ali po pošti iz tujine.
  Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo najkasneje 15 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 27. 4. 2018).

  Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489


  Sklep o določitvi volišč na DKPslovenski

  V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca zdomca naredi oznaka, na kakšen način bo glasoval.
 • VOLIVCI, KI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI – T. I. IZSELJENCI
  Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik ali po pošti iz tujine.

  Izseljenci morajo o svoji nameri o glasovanju po pošti iz tujine obvestiti Državno volilno komisijo najkasneje 15 dni pred dnevom glasovanja (najpozneje 27. 4. 2018).

  Vlogo za glasovanje po pošti iz tujine lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489

  Sklep o določitvi volišč na DKPslovenski
 • IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
  Izseljenci, ki bodo na dan volitev v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 9. 5. 2018).

  Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489

  DKP, kjer je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščen, da izseljenec glasuje v Sloveniji. Volivec izseljenec se na dan glasovanja zglasi na volišču v Republiki Sloveniji, ki si ga je izbral.
 • NA VOLIŠČU IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – »OMNIA«
  Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oziroma bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča.

  Volivec, ki želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 9. 5. 2018).

  Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489

  Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral.
 • GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE
  Po pošti lahko glasujejo:

  A. volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo.

  Če želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, obvesti o svoji nameri okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 2. 5. 2018).

  Vlogo za glasovanje po pošti na območju Republike Slovenije lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489

  B. Po pošti lahko glasujejo tudi invalidi.

  Če želi invalid glasovati po pošti samo enkrat oz. samo na ponovnem glasovanju na referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo dne 13. 5. 2018, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 2. 5. 2018). Vlogi priloži kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.

  Vlogo za enkratno glasovanje po pošti lahko invalid odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489

  Invalid lahko po pošti glasuje tudi stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih), vendar je o svoji nameri dolžan obvestiti Državno volilno komisijo. Več o tem si lahko preberete na: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-na-voliscih-ki-so-dostopna-invalidom.

  Vlogo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3486

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3485
 • GLASOVANJE NA DOMU
  Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči okrajni volilni komisiji na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 9. 5. 2018).

  Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489