Volitve predstavnikov funkcionalnih interesov

Delodajalci (predstavniki gospodarskih zbornic in združenj delodajalcev)

Lokacija volilnih zborov: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana
Ura: 13:00

Seznam kandidatov

 

Delojemalci (predstavniki reprezentativnih sindikatov)

Lokacija volilnih zborov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana
Ura: 11:00

Seznam kandidatov

 

Kmetje (predstavniki poklicnih organizacij kmetov)

Lokacija volilnih zborov: Cankarjev dom - Klub CD, Prešernova 10, Ljubljana
Ura: 11:00

Seznam kandidatov

 

Obrtniki (predstavniki poklicnih organizacij obrtnikov)

Lokacija volilnih zborov: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana
Ura: 10:00

Seznam kandidatov

 

Samostojni poklici (predstavniki organizacij samostojnih poklicev, organiziranih za območje države)

Lokacija volilnih zborov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana
Ura: 14:00

Seznam kandidatov

 

Predstavniki univerz, visokih in višjih šol

Lokacija volilnih zborov: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana
Ura: 12:00

Seznam kandidatov

 

Predstavniki vzgoje in izobraževanja

Lokacija volilnih zborov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana
Ura: 10:00

Seznam kandidatov

 

Predstavniki raziskovalne dejavnosti

Lokacija volilnih zborov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kutruro in šport, Kotnikova 38, Ljubljana
Ura: 14:00

Seznam kandidatov

 

Predstavniki kulture in športa

Lokacija volilnih zborov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kutruro in šport, Masarykova 16, Ljubljana
Ura: 14:00

Seznam kandidatov

 

Predstavniki za področje zdravstva

Lokacija volilnih zborov: Cankarjev dom - Klub CD, Prešernova 10, Ljubljana
Ura: 16:00

Seznam kandidatov

 

Predstavniki za področje socialnega varstva

Lokacija volilnih zborov: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana
Ura: 14:00

Seznam kandidatov