KANDIDACIJSKI POSTOPEK - NADOMESTNE VOLITVE DS 2020 - 6. VE (Velenje)

Po podatkih Volilne komisije 5. volilne enote (Celje) je izžreban naslednji vrstni red potrjenih kandidatur za  nadomestnega člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 6. volilni enoti:

  1. JOŽEF JELEN
  2. JANKO KOPUŠAR
  3. FRANJO NARALOČNIK

Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 6. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Velenje) bodo v četrtek, 15. 10. 2020.