REFERENDUM O ZZZDR-D – 2015 - NAVODILA IN ROKOVNIK

Državna volilna komisija  je na 50. seji dne 9. novembra 2015 sprejela naslednja navodila in sklepe:
  • navodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo referenduma,
  • rokovnik za izvedbo opravil, ki so potrebna za izvedbo referenduma,
  • sklep o določitvi meril in kriterijev za določitev višine akontacije finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot,
  • sklep o obliki in vsebini glasovnice,
  • sklep o načinu določitve zaupnikov,
  • sklep o določitvo volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih republike Slovenije za glasovanje na referendumu.

Javna objavaslovenskiNavodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo referendumaslovenski Rokovnik za izvedbo volilnih opravilslovenskiNaslovi DKP z voliščislovenskiSklep o določitvi meril in kriterijev za določitev višine akontacije finančnih sredstevslovenskiSklep o obliki in vsebini glasovniceslovenskiSklep o načinu določitve zaupnikovslovenskiSklep o določitvi volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih slovenskiSklep o določitvi volišč, ki se opremijo z glasovalno napravoslovenskiSoglasje kandidata za člana volilnega odboraslovenskiSeznam organizatorjev referendumske kampanje o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o ZZZDR-D – 2015 - stanje 24.11.2015 24.11.2015slovenskiSedeži volišč za glasovanje volivcev iz drugih okrajevslovenski