Navodila in rokovnik

Drugi krog

Rokovnik - drugi krogslovenskiSklep o razpisu ponovnega glasovanjaslovenski

Prvi krog

Državna volilna komisija  je na 92. seji dne 2. avgusta 2012 sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve predsednika republike.

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve predsednika republikeslovenski

 

Državna volilna komisija  je na 93. seji dne 21. avgusta 2012 sprejela naslednja navodila in sklepe:

  • navodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev predsednika.
  • Sklep o določitvi višine nadomestil oziroma povračil stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam.
  • Sklep o določitvo volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih republike Slovenije za glasovanje na volitvah predsednika.
  • Sklep o določitvi vsebine ter oblike uradne prazne glasovnice za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine na volitvah predsedniak republike.

Navodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev predsednika republikeslovenskiSklep o določitvi višine nadomestil oziroma povračil stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnost na volitvah in o višini akontacije okrajnim volilnim komisijamslovenskiSklep o uporabi in določitvi vsebine ter oblike uradne prazne glasovnice za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine na volitvah predsednika republikeslovenskiNavodilo za delo volilnih odborovslovenski

 

Navodila za glasovanje po pošti iz tujine za volitve predsednika republike 2012.

Navodilo za izseljence - glasovanje po pošti iz tujineslovenski