Drugi načini glasovanja - obvestila volivcev - DZ 2018

 • VOLIVCI, KI ZAČASNO STANUJEJO V TUJINI IN IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V SLOVENIJI – T. I. ZDOMCI
  Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče ali po pošti iz tujine.

  Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 3. 5. 2018).

  Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:
   

   

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

  V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca zdomca naredi oznaka, na kakšen način bo glasoval.

  Sklep o določitvi volišč na DKPslovenski

 • VOLIVCI, KI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI – T. I. IZSELJENCI
  Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik ali po pošti iz tujine.

  Izseljencem bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini. Prav tako so izseljenci vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče.
   

  Sklep o določitvi volišč na DKPslovenski

 • IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI  
  Izseljenci, ki bodo na dan volitev v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 30. 5. 2018).

   


  Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

  B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

  DKP, kjer je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščen, da izseljenec glasuje v Sloveniji. Volivec izseljenec se na dan glasovanja zglasi na volišču v Republiki Sloveniji, ki si ga je izbral.

 • NA VOLIŠČU IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – »OMNIA«
  Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja  oziroma bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča.

  Volivec, ki želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 30. 5. 2018).

  Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

   

  A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

  B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

  Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral.

  Volišča OMNIAslovenski

 • GLASOVANJE NA DOMU
  Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči okrajni volilni komisiji na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 30. 5. 2018).

  Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

   

  A.    Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

  B.    Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487