Obvestila volivcev - ZV-1G 2021

DRUGI NAČINI GLASOVANJA

 • VOLIVCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA ZAČASNO V TUJINI IN IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V SLOVENIJI – T. I. ZDOMCI
  Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče ali po pošti iz tujine. Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo najkasneje 15 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 25. 6. 2021, do 24. ure). Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5205

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5206

   


  Sklep o določitvi volišč DKPslovenski

  V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca zdomca naredi oznaka, na kakšen način bo glasoval.
 • VOLIVCI, KI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI – T. I. IZSELJENCI
  Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.

  Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče, če pa želijo glasovati po pošti iz tujine, morajo o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo najkasneje 15 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 25. 6. 2021, do 24. ure).

  Vlogo za glasovanje po pošti iz tujine lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5205

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5206

   


  Sklep o določitvi volišč DKPslovenski
 • IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
  Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 7. 7. 2021, do 24. ure).

  Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5205

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5206

   

 • NA VOLIŠČU IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – »OMNIA«
  Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oziroma bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča.

  Volivec, ki želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 7. 7. 2021, do 24. ure).

  Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5205

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5206

     Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral.
 • GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE
  Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo okrajni volilni komisiji, in sicer najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 30. 6. 2021, do 24. ure). Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

  Vlogo za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5205

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5206

   

 • GLASOVANJE NA DOMU
  Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči okrajni volilni komisiji na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 7. 7. 2021, do 24. ure).

  Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča

  A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5205

  B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5206