STATISTIČNI PODATKI O UDELEŽBI PO SPOLU IN STAROSTI NA VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE (PRVI KROG - 22. 10. 2017)

Objavljamo statistične podatke o udeležbi po spolu in starostnih skupinah na volitvah predsednika republike v prvem krogu 22. 10. 2017.

Gre za prve tovrstne statistične podatke za volitve, ki so jih na podlagi odločitve Državne volilne komisije (DVK) zbrali volilni odbori po voliščih na območju Republike Slovenije. Ob tem poudarjamo, da je je odstotek udeležbe izračunan na število volilnih upravičencev (po podatkih MNZ) za splošni volilni imenik, torej za število volilnih upravičencev, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Opozarjamo, da so pri zbranih statističnih podatkih možna manjša statistična odstopanja.

Udeležba po spolu in starosti po voliščih - prvi krog VP 2017slovenski

GRAF VOLIVCEV PO SPOLU

 

GRAF VOLIVCEV PO STAROSTI