ŠIFRANT VOLILNIH ENOT IN VOLILNIH OKRAJEV ZA VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR

ŠIFRA

NAZIV VOLILNE KOMISIJE

1000

VKVE KRANJ

1001

OVK JESENICE

1002

OVK RADOVLJICA 1

1003

OVK RADOVLJICA 2

1004

OVK KRANJ 1

1005

OVK KRANJ 2

1006

OVK KRANJ 3

1007

OVK TRŽIČ

1008

OVK ŠKOFJA LOKA 1

1009

OVK ŠKOFJA LOKA 2

1010

OVK KAMNIK

1011

OVK IDRIJA

2000

VKVE POSTOJNA

2001

OVK TOLMIN

2002

OVK PIRAN

2003

OVK IZOLA

2004

OVK KOPER 1

2005

OVK KOPER 2

2006

OVK SEŽANA

2007

OVK ILIRSKA BISTRICA

2008

OVK POSTOJNA

2009

OVK NOVA GORICA 1

2010

OVK NOVA GORICA 2

2011

OVK AJDOVŠČINA

3000

VKVE LJUBLJANA-CENTER

3001

OVK LOGATEC

3002

OVK VRHNIKA

3003

OVK LJUBLJANA – VIČ - RUDNIK 1

3004

OVK LJUBLJANA – VIČ - RUDNIK 2

3005

OVK LJUBLJANA – VIČ - RUDNIK 3

3006

OVK LJUBLJANA - VIČ - RUDNIK 4

3007

OVK LJUBLJANA - CENTER

3008

OVK LJUBLJANA - ŠIŠKA 1

3009

OVK LJUBLJANA - ŠIŠKA 2

3010

OVK LJUBLJANA - ŠIŠKA 3

3011

OVK LJUBLJANA - ŠIŠKA 4

4000

VKVE LJUBLJANA-BEŽIGRAD

4001

OVK KOČEVJE

4002

OVK RIBNICA-DOBREPOLJE

4003

OVK GROSUPLJE

4004

OVK IVANČNA GORICA

4005

OVK LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1

4006

OVK LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2

4007

OVK LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3

4008

OVK LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1

4009

OVK LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2

4010

OVK DOMŽALE 1

4011

OVK DOMŽALE 2

5000

VKVE CELJE

5001

OVK ŠENTJUR

5002

OVK CELJE 1

5003

OVK CELJE 2

5004

OVK ŽALEC 1

5005

OVK ŽALEC 2

5006

OVK MOZIRJE

5007

OVK VELENJE 1

5008

OVK VELENJE 2

5009

OVK SLOVENJ GRADEC

5010

OVK RAVNE NA KOROŠKEM

5011

OVK RADLJE

6000

VKVE NOVO MESTO

6001

OVK ČRNOMELJ

6002

OVK NOVO MESTO 1

6003

OVK NOVO MESTO 2

6004

OVK TREBNJE

6005

OVK BREŽICE

6006

OVK KRŠKO

6007

OVK SEVNICA

6008

OVK LAŠKO

6009

OVK LITIJA

6010

OVK HRASTNIK-TRBOVLJE

6011

OVK ZAGORJE

7000

VKVE MARIBOR

7001

OVK ŠMARJE PRI JELŠAH

7002

OVK SLOVENSKA BISTRICA

7003

OVK SLOVENSKE KONJICE

7004

OVK RUŠE

7005

OVK MARIBOR 1

7006

OVK MARIBOR 2

7007

OVK MARIBOR 3

7008

OVK MARIBOR 4

7009

OVK MARIBOR 5

7010

OVK MARIBOR 6

7011

OVK MARIBOR 7

8000

VKVE PTUJ

8001

OVK LENDAVA

8002

OVK ORMOŽ

8003

OVK LJUTOMER

8004

OVK MURSKA SOBOTA 1

8005

OVK MURSKA SOBOTA 2

8006

OVK GORNJA RADGONA

8007

OVK LENART

8008

OVK PESNICA

8009

OVK PTUJ 1

8010

OVK PTUJ 2

8011

OVK PTUJ 3

9000

VKVE KOPER

10000

VKVE LENDAVA