VOLITVE PREDSEDNIKA RS - LETO 2017 - ŠIFRANT VOLILNIH KOMISIJ VOLILNIH ENOT IN OKRAJNIH VOLILNIH KOMISIJ

ŠIFRA NAZIV VOLILNE KOMISIJE
100 VKVE KRANJ
101 OVK JESENICE
102 OVK RADOVLJICA 1
103 OVK RADOVLJICA 2
104 OVK KRANJ 1
105 OVK KRANJ 2
106 OVK KRANJ 3
107 OVK TRŽIČ
108 OVK ŠKOFJA LOKA 1
109 OVK ŠKOFJA LOKA 2
110 OVK KAMNIK
111 OVK IDRIJA
200 VKVE POSTOJNA
201 OVK TOLMIN
202 OVK PIRAN
203 OVK IZOLA
204 OVK KOPER 1
205 OVK KOPER 2
206 OVK SEŽANA
207 OVK ILIRSKA BISTRICA
208 OVK POSTOJNA
209 OVK NOVA GORICA 1
210 OVK NOVA GORICA 2
211 OVK AJDOVŠČINA
300 VKVE LJUBLJANA-CENTER
301 OVK LOGATEC
302 OVK VRHNIKA
303 OVK LJUBLJANA – VIČ - RUDNIK 1
304 OVK LJUBLJANA – VIČ - RUDNIK 2
305 OVK LJUBLJANA – VIČ - RUDNIK 3
306 OVK LJUBLJANA - VIČ - RUDNIK 4
307 OVK LJUBLJANA - CENTER
308 OVK LJUBLJANA - ŠIŠKA 1
309 OVK LJUBLJANA - ŠIŠKA 2
310 OVK LJUBLJANA - ŠIŠKA 3
311 OVK LJUBLJANA - ŠIŠKA 4
400 VKVE LJUBLJANA-BEŽIGRAD
401 OVK KOČEVJE
402 OVK RIBNICA
403 OVK GROSUPLJE
404 OVK LITIJA
405 OVK LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1
406 OVK LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2
407 OVK LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3
408 OVK LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1
409 OVK LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2
410 OVK DOMŽALE 1
411 OVK DOMŽALE 2
500 VKVE CELJE
501 OVK ŠENTJUR
502 OVK CELJE 1
503 OVK CELJE 2
504 OVK ŽALEC 1
505 OVK ŽALEC 2
506 OVK MOZIRJE
507 OVK VELENJE 1
508 OVK VELENJE 2
509 OVK SLOVENJ GRADEC
510 OVK RAVNE NA KOROŠKEM
511 OVK RADLJE
600 VKVE NOVO MESTO
601 OVK ČRNOMELJ
602 OVK NOVO MESTO 1
603 OVK NOVO MESTO 2
604 OVK TREBNJE
605 OVK BREŽICE
606 OVK KRŠKO
607 OVK SEVNICA
608 OVK LAŠKO
609 OVK HRASTNIK
610 OVK TRBOVLJE
611 OVK ZAGORJE
700 VKVE MARIBOR
701 OVK ŠMARJE PRI JELŠAH
702 OVK SLOVENSKA BISTRICA
703 OVK SLOVENSKE KONJICE
704 OVK RUŠE
705 OVK MARIBOR 1
706 OVK MARIBOR 2
707 OVK MARIBOR 3
708 OVK MARIBOR 4
709 OVK MARIBOR 5
710 OVK MARIBOR 6
711 OVK MARIBOR 7
800 VKVE PTUJ
801 OVK LENDAVA
802 OVK ORMOŽ
803 OVK LJUTOMER
804 OVK MURSKA SOBOTA 1
805 OVK MURSKA SOBOTA 2
806 OVK GORNJA RADGONA
807 OVK LENART
808 OVK PESNICA
809 OVK PTUJ 1
810 OVK PTUJ 2
811 OVK PTUJ 3
900 VKVE KOPER
1000 VKVE LENDAVA