Volitve predstavnikov funkcionalnih interesov - volitve DS 2017

IZVOLJENI ČLANI DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKI FUNKCIONALNIH INTERESOV

ČLANI DS - PREDSTAVNIKI FUNKCIONALNIH INTERESOVslovenski

 

Predstavniki kulture in športa

Volilni zbor bo 29. marca 2018
Lokacija volilnega zbora:
Linhartova 13, Ljubljana
Ura: 13:00

VabiloslovenskiSeznam kandidatov - kultura in športslovenski

 

Delodajalci (predstavniki gospodarskih zbornic in združenj delodajalcev)

Lokacija volilnega zbora: Gospodarska zbornica Slovenije, Poslovna oaza/VII. nadstropje, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Ura: 13:00

Seznam kandidatov - delodajalcislovenski

 

Delojemalci (predstavniki reprezentativnih sindikatov)

Lokacija volilnega zbora: Dom sindikatov (sejna dvorana v VI. nadstropju), Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Ura: 13:00

Seznam kandidatov - delojemalcislovenski

 

Kmetje (predstavniki poklicnih organizacij kmetov)

Lokacija volilnega zbora: Kmetijsko gozdarska zbornica (dvorana), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
Ura: 13:00

Seznam kandidatov - kmetjeslovenski

 

Obrtniki (predstavniki poklicnih organizacij obrtnikov)

Lokacija volilnega zbora: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (velika sejna dvorana), Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Ura: 13:00

Seznam kandidatov - obrtnikislovenski

 

Samostojni poklici (predstavniki organizacij samostojnih poklicev, organiziranih za območje države)

Lokacija volilnega zbora: Državna volilna komisija (sejna soba), Slovenska cesta 54/IV. nadstropje, 1000 Ljubljana
Ura: 11:00

Seznam kandidatov - samostojni poklicislovenski

 

Predstavniki univerz, visokih in višjih šol

Lokacija volilnega zbora: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (seminar 4 – klet), Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Ura: 11:00

Seznam kandidatov - univerze, visoke in višje šoleslovenski

 

Predstavniki vzgoje in izobraževanja

Lokacija volilnega zbora: Mestna občina Ljubljana (velika sejna dvorana/I. nadstropje), Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
Ura: 13:30

Seznam kandidatov - vzgoja in izobraževanjeslovenski

 

Predstavniki raziskovalne dejavnosti

Lokacija volilnega zbora: Mestna občina Ljubljana (velika sejna dvorana/I. nadstropje), Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
Ura: 11:00

Seznam kandidatov - raziskovalna dejavnostslovenski

 

Predstavniki za področje zdravstva

Lokacija volilnega zbora: Mestna občina Ljubljana (velika sejna dvorana/pritličje), Trg MDB 7, 1000 Ljubljana
Ura: 13:30

Seznam kandidatov - zdravstvoslovenski

 

Predstavniki za področje socialnega varstva

Lokacija volilnega zbora: Mestna občina Ljubljana (velika sejna dvorana/pritličje), Linhartova ulica 13, 1000 Ljubljana
Ura: 12:00

Seznam kandidatov - socialno varstvoslovenski

 


 

Seznam predlagateljev in število elektorjev

Funkcionalni interesi - seznam predlagateljev in število elektorjevslovenski