Predlogi/prijave za imenovanje VK - obrazci

V Uradnem listu RS št. 142, ki je izšel dne 11. novembra, je bil objavljen javni poziv Državne volilne komisije za zbiranje predlogov oziroma prijav kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Uradni list RS 142/2022).

Rok za prijave je do vključno 12. decembra 2022.