POZIV POSLANSKIM SKUPINAM, POLITIČNIM STRANKAM IN LOKALNIM SKUPNOSTIM

Državna volilna komisija objavlja poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij.