PREDMET JAVNEGA NAROČILA: TISK IN DISTRIBUCIJA VOLILNEGA GRADIVA 2021-2024

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN005233/2020-B01.