Udeležba na volitvah - Slovenija in volilne enote

URADNI KONČNI IZID

Na volitvah je imelo pravico glasovati skupaj 1.699.755 volivcev.
Glasovalo je skupaj 482.136 volivcev in sicer:

Volitve v Evropski parlament
2009
glasovalo skupaj
482.136
od tega glasovalo po volilnih imenikih
482.125
od tega glasovalo s potrdilom
11
število oddanih glasovnic
482.058
volilna udeležba
28,37 %

Udeležba po volilnih enotah

Volilna enota
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
KRANJ
207.888
62.724
30,17 %
POSTOJNA
209.349
60.456
28,88 %
LJUBLJANA-CENTER
209.071
67.609
32,34 %
LJUBLJANA-BEŽIGRAD
222.125
66.682
30,02 %
CELJE
216.107
57.366
26,55 %
NOVO MESTO
205.012
57.600
28,10 %
MARIBOR
215.411
53.091
24,65 %
PTUJ
214.790
53.060
24,70 %
na nivoju države (invalidi, OMNIA, ambasade, Argentina)
-
3.548
-

OPOZORILO: izračun o trenutnem stanju je narejen samo za prikaz načina izračuna po d'Hondtu in glede na preferenčne glasove (13. člen ZVPEP) ter se z vsakim novim vnosom z volišča lahko spremeni. Objavljeni izračuni nimajo nobenih pravnih učinkov in ne morejo biti predmet pravnega postopka.