Število oddanih glasovnic: 1.136.211
Število neveljavnih glasovnic: 67.007
Število veljavnih glasovnic: 1.069.204Podatki za celotno Slovenijo

Na volitvah 96 je imelo pravico voliti skupaj 1.542.218 volilcev, od tega 1541.872 po volilnem imeniku in 346 s potrdilom.

Do 19. ure je glasovalo skupaj 1.136.679 volilcev in sicer:

  • 1.136.333 po volilnem imeniku,
  • 346 s potrdilom,
  • 5.312 po pošti.

Volilna udeležba je bila 73,70%.