Lokalne volitve 1998KANDIDATI ZA �UPANE SLOVENSKIH OB�IN


AJDOV��INA
BELTINCI
BENEDIKT
BISTRICA OB SOTLI
BLED
BLOKE
BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
BRASLOV�E
BRDA
BREZOVICA
BRE�ICE
CANKOVA
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
�REN�OVCI
�RNA NA KORO�KEM
�RNOMELJ
DESTRNIK
DIVA�A
DOBJE
DOBREPOLJE
DOBRNA
DOBROVA-POLHOV GRADEC
DOBROVNIK
DOLENJSKE TOPLICE
DOL PRI LJUBLJANI
DOM�ALE
DORNAVA
DRAVOGRAD
DUPLEK
GORENJA VAS-POLJANE
GORI�NICA
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GRAD
GROSUPLJE
HAJDINA
HO�E-SLIVNICA
HODO�
HORJUL
HRASTNIK
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
IVAN�NA GORICA
IZOLA
JESENICE
JEZERSKO
JUR�INCI
KAMNIK
KANAL
KIDRI�EVO
KOBARID
KOBILJE
KO�EVJE
KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTEL
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRI�EVCI
KR�KO
KUNGOTA
KUZMA
LA�KO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBNO
LJUTOMER
LOGATEC
LO�KA DOLINA
LO�KI POTOK
LOVRENC NA POHORJU
LU�E
LUKOVICA
MAJ�PERK
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MENGE�
METLIKA
ME�ICA
MIKLAV� NA DRAVSKEM POLJU
MIREN-KOSTANJEVICA
MIRNA PE�
MISLINJA
MORAV�E
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
OPLOTNICA
ORMO�
OSILNICA
PESNICA
PIRAN
PIVKA
POD�ETRTEK
PODLEHNIK
PODVELKA
POLZELA
POSTOJNA
PREBOLD
PREDDVOR
PREVALJE
PTUJ
PUCONCI
RA�E-FRAM
RADE�E
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE
RAZKRI�JE
RIBNICA
RIBNICA NA POHORJU
ROGA�OVCI
ROGA�KA SLATINA
ROGATEC
RU�E
SELNICA OB DRAVI
SEMI�
SEVNICA
SE�ANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SODRA�ICA
SOL�AVA
STAR�E
SVETA ANA
SVETI ANDRA� V SLOVENSKIH GORICAH
SVETI JURIJ
�ALOVCI
�EMPETER-VRTOJBA
�EN�UR
�ENTILJ
�ENTJERNEJ
�ENTJUR PRI CELJU
�KOCJAN
�KOFJA LOKA
�KOFLJICA
�MARJE PRI JEL�AH
�MARTNO OB PAKI
�O�TANJ
�TORE
TABOR
TI�INA
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRNOVSKA VAS
TRZIN
TR�I�
TURNI��E
VELENJE
VELIKA POLANA
VELIKE LA��E
VER�EJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVR�
ZRE�E
�ALEC
�ELEZNIKI
�ETALE
�IRI
�IROVNICA
�U�EMBERK

Ob�ina: AJDOV��INA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOBAL IVAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. BAVEC KAZIMIR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. POLJ�AK MARJAN NACIONALNA STRANKA DELA
4. TROHA RAJKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: BELTINCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BEZJAK JANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. FARKA� AVGUST LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. MAU�EC MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. KAVA� JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: BENEDIKT

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. RAJ�P JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. GUMZAR MILAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. KAGER ROMAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: BISTRICA OB SOTLI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. UR�I� JO�EF ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. OMERZU FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. �ERNEL� FRANC ZELENI SLOVENIJE
4. PREGRAD JO�EF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: BLED

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. RUS BORUT VINKO GOLC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PINTAR RAFAEL LIBERALNA STRANKA
3. DOL�AN BRANIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. POKLUKAR ANTON SLAVICA POKLUKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5. MALEJ BORIS OB�INSKI ODBOR LDS IN SLS PODRU�NICA BLED
6. ROZMAN BOGOMIR MIRO DEMOKRATI SLOVENIJE

Ob�ina: BLOKE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. REBEC STANKA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. LAVRI� IVANA TATJANA DEMOKRATI SLOVENIJE
3. DOLES MIROSLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. DOLES JO�E SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: BOHINJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KRAMAR FRANC KOVA�I� MARKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: BOROVNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KAV�NIK FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. TURK MARCEL LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. OCEPEK ANDREJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. MO�NIK ALOJZ BOGDANA MO�NIK IN SKUPINA VOLILCEV
5. KO�IR VINKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: BOVEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GERMOV�EK SINI�A SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. ZAMUDA PETER LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. RUPNIK GREGOR SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: BRASLOV�E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GORI�AR DU�KO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. RO�I� NIKOLAJ MARTIN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. MAROVT VLADIMIR SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. RAM�AK DU�AN RAM�AK ALOJZ IN SKUPINA VOLIVCEV
5. FALE IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: BRDA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MU�I� FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. PODVER�I� BRUNO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. VI�INTIN ENCO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. KODERMAC �ARKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. MARINI� DAMIJAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: BREZOVICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �IVIC MARJAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE IN SLOV. KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. STANOVNIK DRAGO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. ROGELJ JANEZ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. �UDEN MARKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: BRE�ICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BLA�IN� JO�E SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. AV�I� JO�E BERNARDKA SU�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3. SOTLER DRAGOTIN SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
4. JESENKO MILENA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. VIZJAK ANDREJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
6. DER�I� VLADISLAV DEMOKRATI SLOVENIJE

Ob�ina: CANKOVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. VOGRIN�I� DRAGO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. VOR�I� VIKTOR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. WOLF STANISLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. FLISAR �TEFAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: CELJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZIM�EK JO�EF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. �RNEJ DR.VET.MED. JANEZ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. �ROT BOJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. LORGER STANISLAV SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. �EPIN MILAN KR��ANSKO SOCIALNA UNIJA
6. CIGLER �ELJKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
7. KITEK MARJAN NAPREJ SLOVENIJA
8. THALER PETER LIBERALNA STRANKA

Ob�ina: CERKLJE NA GORENJSKEM

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BERNARD STANISLAV ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. ZEVNIK MIHA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. �EBULJ FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. JANE� JO�EF BO�IDAR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: CERKNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. OTONI�AR VINCENC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. NARED BERNARD SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. OBREZA JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. SKUK ANTON CVETKO MALNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5. JE�ELNIK FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. SCHEIN VALENTIN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: CERKNO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KAV�I� JURIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. JEZER�EK FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. FRAN�E�KIN VOJKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: CERKVENJAK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PUK�I� EDVARD DEMOKRATI SLOVENIJE
2. FEKONJA FELIKS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. KRANER JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: �REN�OVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. VU�KO ROMAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. T�RNAR ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: �RNA NA KORO�KEM

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. STAKNE FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: �RNOMELJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZAJC PAVEL SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. VR��AJ JO�EF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. GRDI�A JO�E SKUPINA VOLILCEV
4. FABJAN ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: DESTRNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PUK�I� FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. KOVA�EC ANTON SLS, ZLSD, LDS, SKD

Ob�ina: DIVA�A

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MEDEN RADO DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
2. POTOKAR MATIJA JO�E VALE�I�
3. VOJTKOVSZKY RAJKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD, LDS, ZZP
4. �KAMPERLE DRAGO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: DOBJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SALOBIR FRANC OB�INSKI ODBORI LDS, SDS, SKD IN SLS PODRU�NICA DOBJE
2. �ADEJ KAREL ROBERT CENTRIH IN OSTALI VOLILCI
3. GU�EK BOJAN VERONIKA GU�EK IN SKUPINA VOLILCEV

Ob�ina: DOBREPOLJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PAL�AR ALOJZIJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. AHA�EV�I� IGOR SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE
3. JAKOPI� ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: DOBRNA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POHAJA� �TEFAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. BRECL MARTIN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: DOBROVA-POLHOV GRADEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. OVEN JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. ZORC TONE SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. MRAK LOVRENC IVICA MRAK IN SKUPINA VOLILCEV
4. POTO�NIK ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. SETNIKAR FRANC JANKO DOLINAR IN SKUPINA VOLILCEV
6. GERJOLJ ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: DOBROVNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOVA� KATARINA JANEZ BUKOVEC IN SKUPINA VOLILCEV
2. HAN�IK JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. CAR JO�EF KOLENC IVAN IN SKUPINA VOLILCEV
4. KARDINAR MARJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: DOLENJSKE TOPLICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PUHAN ALOJZ LDS IN ZLSD
2. TOMLJE JO�EF TOMLJE JO�EF IN SKUPINA VOLIVCEV
3. VIN�EK ROBERT SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. KU�NIK RAFAEL SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
5. VOVK FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: DOL PRI LJUBLJANI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KRAKER SAMO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. GRADI�EK FRANCE DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
3. HROVAT FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. VIRANT JO�EF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. OBERSTAR ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. JEMEC ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: DOM�ALE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZALOKAR ORA�EM CVETKA JERNEJ LENI� IN SKUPINA VOLIVCEV
2. HERLE FRANC VINKO PU�KO IN SKUPINA VOLIVCEV
3. MAJDI� JO�E NAPREJ SLOVENIJA
4. BERLOT JURIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: DORNAVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �EGULA FRANC SKD DORNAVA, SDS DORNAVA IN SLS DORNAVA
2. VELIKONJA ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: DRAVOGRAD

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PODER�AN VINKO BO�O JEROMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV
2. GNAMU� FERDINAND SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. KRPA� RADO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: DUPLEK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �UGELJ KAREL SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. RIBI� JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: GORENJA VAS-POLJANE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HROVAT JANEZ MARIJA DEBELJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PETROV�I� IVAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. BOGATAJ JO�E BREDA BOGATAJ IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: GORI�NICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �OBA MIROSLAV SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. KOKOT JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. VISENJAK SLAVKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: GORNJA RADGONA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. FRAJHAM ALOJZIJA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. FRIDAU PETER ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. VODENIK MIHA LEOPOLDINA PIKA VODNIK IN SKUPINA VOLILCEV
4. �TELCER DR. RUDOLF HINKO JAU�OVEC IN SKUPINA VOLILCEV
5. IRGOLI� JANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. TROPENAUER ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: GORNJI GRAD

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �EROVNIK RAFAEL SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. RIFELJ ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: GORNJI PETROVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �LIHTHUBER FRANC KAREL HARI IN SKUPINA VOLILCEV
2. HOZJAN VLADIMIR �TEFAN BELEC IN SKUPINA VOLILCEV
3. NEMEC KAREL ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: GRAD

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KO�AR LUDVIK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. RAC ANTON KORNELIJA MOHAP IN "SKUPINA VOLIVCEV"
3. KALAMAR DANIEL MARJAN KOVA� IN "SKUPINA VOLIVCEV"

Ob�ina: GROSUPLJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. FRBE�AR IVAN ZVEZA ZA LJUBLJANO
2. LIKOVI� ANGELA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. ROME RUDOLF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. SVETEK MARJETKA NAPREJ SLOVENIJA
5. �UBEJ BORIS SLOVENSKA OBRTNO PODJETNI�KA STRANKA
6. LESJAK JANEZ LDS OO GROSUPLJE IN ZLSD OO GROSUPLJE

Ob�ina: HAJDINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KIRBI� �TEFAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. SIMONI� RADOSLAV SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. STOJADINOVI] DRAGI ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. BURJAN BRANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. BRENKOVI� ALBERT ROZMAN JO�EF IN SKUPINA VOLIVCEV
6. GALUN-PRAVDI� IRENA MARIJA HENTAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: HO�E-SLIVNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KLINC �TEFAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. MALAJNER PAVEL SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. OBREHT ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: HODO�

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ORBAN LUDVIK RUDOLF BUNDERLA,ML.
2. KOVA� ZDRAVKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. BEN�EC �TEFAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: HORJUL

NI VOLITEV

Ob�ina: HRASTNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GRO�ELJ LEOPOLD ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. PAVEL�EK IGOR NACIONALNA STRANKA DELA

Ob�ina: HRPELJE-KOZINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BERNETI� BORIS ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. DODI� MITJA ZVEZA ZA PRIMORSKO
3. KREBELJ VLADISLAV DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
4. MAHNI� VOJKO VOJKO MAHNI� IN SKUPINA VOLILCEV
5. REPI� JURIJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. VALEN�I� PETER SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
7. �KERJANC MARIJA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: IDRIJA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GORJUP MAG. VIKTORIJA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. BEVK SAMO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. KODER CVETKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: IG

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. CIMPERMAN JANEZ ANTON TEHOVNIK - LISTA VOLILCEV
2. LAVRINC-BOLHA DANICA LISTA NOVI VAL ZAUPANJA
3. PODR�AJ CIRIL SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. CIMPERMAN JANEZ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. UR�I� ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. KOBAL ALOJZIJ SKUPINA OB�ANOV PETI LETNI �AS

Ob�ina: ILIRSKA BISTRICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �ENKINC ANTON ANTON �ENKINC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ISKRA DENIS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. JENKO ZLATKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. GARDELIN VIDA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. LIPOLT FRANC ZVEZA ZA PRIMORSKO
6. ROLIH VINKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7. PUGELJ DANILO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8. NOVAK KARLO DRAGO NACIONALNA STRANKA DELA
9. PROSEN STANISLAV JO�E ROLIH IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: IVAN�NA GORICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. RO�ELJ JANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. MESTNIK JO�E SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. ERJAVEC NIKOLAJ DEMOKRATI SLOVENIJE
4. LAMPRET JERNEJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: IZOLA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JUG JANEZ SLOVENSKI FORUM
2. BIZJAK IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. ZORKO ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, SVET OO IZOLA, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,
4. PE�AN BREDA ZLSD-OO IZOLA, ZZP-OO IZOLA, ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR-SVET IZOLA
5. FRANTAR ALEKSANDER JO�EF MARLON KOVA�I� IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: JESENICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MARKE� VALENTIN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. BRUDAR BO�IDAR SDS, SLS, KRŠČANSKI DEMOKRATI, ZELENI SLOVENIJE
3. BREGANT BORIS JANEZ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: JEZERSKO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOCJAN MILAN MILAN KOCJAN IN SKUPINA VOLILCEV
2. PISKERNIK JO�E ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: JUR�INCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KAU�I� ALOJZIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: KAMNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LAVRINC MAKSIMILJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. MLAKAR FLORJAN DAMJAN GLADEK IN SKUPINA VOLIVCEV
3. HUMAR MARJETA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
4. SMOLNIKAR ANTON TONE �ULIN ZDRAVKA IN SKUPINA VOLIVCEV
5. ROT-DJALIL TATJANA SONJA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: KANAL

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. DOLENC BRANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. MARINI� LJUBOMIR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. ZIMIC MILICA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. MADON ZORAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: KIDRI�EVO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BA�TEVC JANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. RAJHER VOJTEH ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. �PRAH ALOJZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. HOLC ZVONIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. HVALEC FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: KOBARID

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �POLAD IVAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. GREGOR�I� PAVEL ZVEZA ZA PRIMORSKO
3. GREGOR�I� MARIJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: KOBILJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BERDEN MIRKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. GREGOREC STANKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. NEMET PAVEL LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: KO�EVJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KLUN PETER DEMOKRATI SLOVENIJE
2. �ILEVSKI SAMOIL STANISLAV RAN�IGAJ IN SKUPINA VOLILCEV
3. GABRI� ALENKA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. HOBI� JO�E SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. �ERNA� MAG.JANEZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. VEBER JANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
7. TURK-�EGA LJUBA ZELENI SLOVENIJE

Ob�ina: KOMEN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAMI� URO� STRNAD JO�EF IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ADAMI� JO�EF ZBOR �LANOV OO LDS KOMEN IN KONVENCIJA OO ZLSD SE�ANA
3. KOSMINA STOJAN PIPAN PAVEL IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: KOMENDA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. DROLEC TOMA� MIRKO KEPIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. �EROVNIK ANGELCA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. OVIJA� VINCENC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: KOPER

NI VOLITEV

Ob�ina: KOSTEL

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JU�NI� VALENTIN TINA JU�NI� IN SKUPINA VOLILCEV

Ob�ina: KOZJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KLOBASA-RUPRET VILJEM ZELENA ALTERNATIVA SLOVENIJE
2. SOK BO�IDAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. LESNIKA TADEJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. BEVC MILO� SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. PLANINC JO�EF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: KRANJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MIHALINEC MLADEN BISERKA MALL IN SKUPINA VOLIVCEV
2. TEPINA RASTISLAV R. KSENJA TEPINA IN SKUPINA VOLIVCEV
3. REM�KAR JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. GROS VITOMIR LIBERALNA STRANKA
5. KADOI� �TEFAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. BOGATAJ MOHOR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
7. �IBERT ROK SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
8. PINTAR LEON EDVIN PINTAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: KRANJSKA GORA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KO�IR BOGOMIR JANEZ HROVAT IN SKUPINA VOLIVCEV
2. TAV�AR EMIL LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. KOTNIK JO�E FELIKS ZIMA IN SKUPINA VOLILCEV
4. DOLHAR BRANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: KRI�EVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MAVRI� FELIKS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. TU�I� OZVALD LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. SAGAJ MAKSIMILJAN ALBINA NOVAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: KR�KO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MI�IGOJ DANIJEL DROBE� BRANKO IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KO�IR OLGA DEMOKRATI SLOVENIJE
3. HABINC JO�EF ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. �IGANTE PETER LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. BOGOVI� FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. SITER DANILO OB�INSKI ODBOR SKD KR�KO, KONFERENCA OO SDS KR�KO

Ob�ina: KUNGOTA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PARTLI� ALOJZ DEMOKRATI SLOVENIJE
2. KOMAUER FERDINAND ZELENA ALTERNATIVA SLOVENIJE
3. KREN IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. KARNER JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: KUZMA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. FARTEK ROMAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. �KALI� JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. PETEK MIRAN IVAN PELCAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: LA�KO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GOLOB MIRKO BASSING - TURK SILVA IN SKUPINA VOLILCEV
2. KRAJNC JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. HRASTELJ PETER SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. RAJH JO�E SKUPNA VOL. KONVENCIJA - ZLSD, LDS, DESUS

Ob�ina: LENART

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GOLOB EDI SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. MATJA�I� LUDVIK ZELENI SLOVENIJE
3. TO� MARJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. KRAMBERGER JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. VOGRIN IVAN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: LENDAVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �IMONI� JANEZ ANTONIJA �IMONI� IN SKUPINA VOLILCEV
2. KETLER VIKTOR ZLATA GR�A IN SKUPINA VOLILCEV
3. BENSA ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. KOCON JO�EF FRANC KOSTRIC IN SKUPINA VOLILCEV

Ob�ina: LITIJA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JALOVEC ALOJZ NAPREJ SLOVENIJA
2. KAPLJA MIROSLAV DESUS, LDS, ZLSD
3. KOVI� ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. ROKAVEC FRANC SLS, SKD

Ob�ina: LJUBLJANA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. DR .MATKO VASILIJ CERAR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. BLA� SVETEK NAPREJ SLOVENIJA
3. BRANKO GRADI�NIK ANDREJ RAZDRIH IN SKUPINA VOLIVCEV Z IMENOM: RAD IMAM LJUBLJANO
4. JO�EF JARH STRANKA ENAKOPRAVNIH DE�EL
5. PROF. DR. ANTON JEGLI� SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
6. DR. GOJKO STANI� SLOVENSKA OBRTNO PODJETNI�KA STRANKA
7. JOS ZALOKAR SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
8. PROF.DR. PRIMO� RODE FRANC ANDERLI� IN SKUPINA VOLIVCEV
9. DANIEL - OTTO MALEN�EK LIBERALNA STRANKA
10. VIKTORIJA POTO�NIK LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: LJUBNO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MU�IN MARINA BARBARA PODKRI�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KOLENC CVETKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. RAKUN ANKA STANKO ZAGO�EN IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: LJUTOMER

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �PINDLER JO�EF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. BRATU�A LUDVIK JO�EF GORJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3. KOSI BO�IDAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. GJERKE� DUGONIK MARIJA DESUS OB�INSKI ODBOR LJUTOMER IN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. GO�NJAK MAKSIMILJAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: LOGATEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MENARD BERTO CVETKA MENARD IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PUC VLADISLAV SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. GREGORI� MARJAN ZLSD OO LOGATEC, LDS OO LOGATEC
4. KETE MATJA� SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. NAGODE JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: LO�KA DOLINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZABUKOVEC JERNEJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. GOR�E JO�EF SKD,SDS,SLS OB�INA LO�KA DOLINA
3. PAVLI� STANISLAV ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: LO�KI POTOK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. NOVAK JANEZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: LOVRENC NA POHORJU

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LADINEK FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: LU�E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BREZNIK ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. ZAMERNIK BOGOMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: LUKOVICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. STOPAR STANISLAVA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. DR�AR MILAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. CERAR FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. BURJA �IVKO ANASTAZIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. HROVAT JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: MAJ�PERK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TACINGER MILAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. BEZJAK FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. MURKO CIRIL DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
4. KARNE�A LEOPOLD ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. SMOLEJ MIRAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: MARIBOR

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JERKOVI] GORAN FRANC MATJA�I� IN SKUPINA VOLILCEV
2. PE�E DIPL.OEC. SA�O SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
3. SOVI� DIPL.IN�. BORIS ZDR.LISTA SOC.DEMOKRATOV-ZLSD IN DEMOK.STRANKA SLOV.-DEMOK.SLOV.-DS
4. HOLC STANISLAV MARJANA HOLC IN SKUPINA VOLILCEV
5. RESNIK SAMO NOVA STRANKA
6. LUKETI� ZDRAVKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7. POTO�NIK JAKOB SLOVENSKA NACIONALNA DESNICA
8. KRI�MAN DIPL.IN�.PROF.DR. ALOJZ NEODV.LISTA ZA MB-LMB, SLS-SLOV.LJUD.STR., SDS-SOCIALDEM.STRANKA SLOV.
9. PARTLJI� ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: MARKOVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KEKEC FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA PODRU�NICA MARKOVCI, LDS
2. TOPLAK STANISLAV SKD OO MARKOVCI, SDS
3. TOPLAK FRANC DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV

Ob�ina: MEDVODE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �AGAR STANISLAV ROMAN DEBELJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KAV�I� MATIJA LIBERALNA STRANKA
3. LAVTAR ROMAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. LJUBELJ�EK MITJA J.DUHOVNIK IN SKUP.VOLIV., SKD, SDS
5. KORO�EC MI�O SLOVENSKI FORUM
6. LUK�I� IGOR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: MENGE�

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MODEC KOSTJA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. RU�IGAJ ROBERT SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. GOLOB STANISLAV GOLOB MIROSLAVA IN OB�ANI
4. �TEBE TOMA� SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. TROBEC MARJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. PER JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: METLIKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SELI� PETER NAPREJ SLOVENIJA
2. MATKOVI� BRANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. KO�EVAR ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. NEMANI� JO�E SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD, SOCIALDEMOKRATSKA STR. SLOV. -SDS
5. DRAGOVAN SLAVKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. KO�EVAR ANDREJ FRANC KO�EVAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: ME�ICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KREUH JO�E MATEJ KREUH IN SKUPINA VOLILCEV
2. STEBLOVNIK PAVEL ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. PRAPER JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. ARBEITER FRANC DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
5. GERDEJ STOJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: MIKLAV� NA DRAVSKEM POLJU

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HADLER EMILIJA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. KERHE RAJKO SLOVENSKA OBRTNO PODJETNI�KA STRANKA
3. PLETER�EK JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. BABI� MAKSIMILJAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. KREM�AR LEOPOLD LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: MIREN-KOSTANJEVICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MARU�I� ZLATKO MARTIN ZAVADLAV ALEKSANDER IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PAHOR ROBERT ZVEZA ZA PRIMORSKO

Ob�ina: MIRNA PE�

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JARC SLAVKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. LAH ZVONKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. HO�EVAR ANTONIJA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: MISLINJA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GRE�OVNIK MIRKO STANE JESENI�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. �AS IVAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. TOV�AK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: MORAV�E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HRASTAR TOMISLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. CERAR JANEZ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. KO�AR MATJA� SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. CERAR DANIJEL JANEZ VIDIC NEODVISNA LISTA MORAV�KE OB�INE
5. CERAR IVANKA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: MORAVSKE TOPLICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GRABAR JO�EF ZELENI SLOVENIJE
2. KUHAR �TEFAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. CIPOT FRANC GEZA RITUPER IN SKUPINA VOLILCEV
4. HORVAT SLAVKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: MOZIRJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KRAMER JO�EF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. FINK�T MOJCA FINK�T MIHA IN SKUPINA VOLIVCEV
3. REPEN�EK JURIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. PRESE�NIK JAKOB SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: MURSKA SOBOTA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAVIC ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. MAGDI� JO�E SKD, OB�INSKI ODBOR M. SOBOTA IN SDS, KONFERENCA MO M. SOBOTA

Ob�ina: MUTA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. BREZNIK FRAN�I�EK ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. KRALJ BORIS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. JUVAN�I� JANEZ ALDRIAN HELIODOR IN SKUPINA VOLILCEV
4. DRAU�BAHER IVAN KONFERENCA OO SDS MUTA, PREDVOLILNA KONFERENCA SLS MUTA, OO SKD MUTA

Ob�ina: NAKLO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOSELJ STANISLAV ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. �TULAR IVAN JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: NAZARJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KREFL IVAN OO SDS NAZARJE, SLS PODRU�NICA ZGORNJESAVINJSKA DOLINA, OO SKD NAZARJE
2. PURNAT IVAN VERA PE�NIK IN SKUPINA VOLILCEV

Ob�ina: NOVA GORICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JUG BORIS ZVEZA ZA PRIMORSKO
2. HAREJ JO�EF DEMOKRATI SLOVENIJE
3. �PACAPAN �RTOMIR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. SEMI� JO�EF MIRAN PAV�I� IN SKUPINA VOLIVCEV
5. �IMAC RUDOLF ALFONS MI��EK IN SKUPINA VOLIVCEV
6. MOZETI� GOJMIR SKD,OB�INSKI ODBOR NOVA GORICA IN SLS, PODRU�NICA NOVA GORICA
7. MI�KA ANDREJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
8. JURCA NIKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: NOVO MESTO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KONCILIJA FRANC FRANC �TUPAR IN SKUPINA VOLILCEV
2. DULAR MILO� SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. MURN JANEZ FRANC JUDE� IN SKUPINA VOLILCEV
4. STARC DR.MEDICINE ANTON LDS, SLS, DESUS
5. TURK ALOJZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: ODRANCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOCIPER JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. MARKOJA IVAN JANJA MARKOJA IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: OPLOTNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HABJANI� ROMAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. GLOBOVNIK VLADIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. KOLAR JO�EF DAMJAN KVAS IN SKUPINA VOLILCEV

Ob�ina: ORMO�

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HAN�ELI� MIROSLAV SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. TROFENIK VILI SKUPINA VOLILCEV
3. SOK ALOJZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: OSILNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOVA� ANTON OB�INSKI ODBOR SKD OSILNICA IN PODRU�NICA SLS OSILNICA

Ob�ina: PESNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. RA�EL FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. �RUMPF ALFRED SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. MA�GON BOJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. SENEKOVI� VEN�ESLAV SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: PIRAN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �ASAR ROBERT SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. HUMAR RAJMOND RAJMOND HUMAR IN SKUPINA VOLILCEV
3. BENKO RIANA RIANA BENKO IN SKUPINA VOLILCEV
4. MALLY KLAVDIJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, ZVEZA ZA PRIMORSKO
5. BELOBRAJDI� ANTE ANTE BELOBRAJDI� IN SKUPINA VOLILCEV
6. CVEJANOV MILAN MILAN CVEJANOV IN SKUPINA VOLILCEV
7. �TULAR VOJKA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
8. FI�UR FRANKO KLAVDIJA MAURO IN SKUPINA VOLILCEV
9. PRIBAC FRANC SLOVENSKI FORUM
10. DODI� RAFAEL RAFAEL DODI� IN SKUPINA VOLILCEV

Ob�ina: PIVKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �ELIGOJ IVAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. SREBOT EDMUND JULIJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. SMREDELJ ROBERT SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. MARGON ERNEST SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIAL DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
5. PO�AR �TUNF MOJCA LUKA �TUNF IN SKUPINA VOLILCEV

Ob�ina: POD�ETRTEK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. DROFENIK MARJAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: PODLEHNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TOPLAK FRANC SLOVENSKA OBRTNO PODJETNI�KA STRANKA
2. FRIC VEKOSLAV KONRAD VAUPOTI� IN SKUPINA VOLIVCEV
3. �ERAK ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. NOVAK ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: PODVELKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SEDMAK VOJKO DEMOKRATI SLOVENIJE
2. VOLMAJER JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. KOV�E ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: POLZELA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TURN�EK BRANKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. SEVER JANEZ MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. JERMAN ROMAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. NOVAK STANISLAV SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. �NIDAR LJUBO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: POSTOJNA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KODELE DRAGO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. DEBEVC JO�E ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. GRMEK FERDINAND SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. BAJC JOSIP SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. BRATO� ANDREJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. JURCA FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7. �KODI� JO�EF VESNA �KODI� IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: PREBOLD

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. \OR\EVI] BRANKO IVANA GOLOB IN SKUPINA VOLILCEV
2. CIGLER FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. DEBELAK VINKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. JAGER IVAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. DER�A DAVOR DEMOKRATI SLOVENIJE

Ob�ina: PREDDVOR

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZADNIKAR MIROSLAV ANTONIJA ZADNIKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2. ZAPLOTNIK �TEFAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: PREVALJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MO�ILNIK KRISTIJAN REPUBLIKANCI SLOVENIJE
2. TASI� MATIJA BOGDAN PUPAVAC IN SKUPINA VOLILCEV
3. PARADI� MAKS DEMOKRATI SLOVENIJE
4. OSERBAN MAKSIMILJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. JURI�AN FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: PTUJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LUCI MIROSLAV SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. OSTRMAN ANA ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. �U�EK MILAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: PUCONCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. NOVAK LUDVIK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: RA�E-FRAM

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LEDINEK BRANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. NOVAK ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. GRAFENAUER GABRIJELA MARTIN PETELIN�EK IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: RADE�E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZAHRASTNIK JANEZ ZVEZA ZA NAPREDEK RADE� IN RADE�KEGA OBMO�JA IN ZLSD
2. SOTLAR LUDVIK SLS, SKD, SDS

Ob�ina: RADENCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �EFER HERBERT MARTIN SRE� IN SKUPINA VOLIVCEV
2. TOPLAK JO�EF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. STAJNKO FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: RADLJE OB DRAVI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GA�PER FRANC BRANIMIR HELBL IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KO�IR ALOJZ OO SDS, OO SKD IN SOPS RADLJE
3. ROBNIK HUBERT SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
4. LADINIK BOGDAN LADINIK MATEJ IN SKUPINA VOLIVCEV
5. MRAVLJAK DARINKA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. TERNIK MARJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: RADOVLJICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �ERNE VLADIMIR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. STU�EK JANKO S. JUSTIN ZORKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3. KRAINER STANISLAV BARBARA LEBAR RJAZANCEV IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: RAVNE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KAKER BRANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. PORI ALOJZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. �ERNOV�EK VILKO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. �UNEC JO�EF FRANC FALE IN SKUPINA VOLILCEV
5. KLAN�NIK IVANA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. JURAK MIHAEL DEMOKRATI SLOVENIJE
7. VE�KO MAKSIMILIJAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
8. GOREN�EK ANDREJ REPUBLIKANCI SLOVENIJE

Ob�ina: RAZKRI�JE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. STAMNI�AR JO�EF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. IVANU�I� STANKO MIRKO �UPANEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: RIBNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TANKO JO�E SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: RIBNICA NA POHORJU

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PU�NIK HERMAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. SGERM MARIJA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. MIKLAVC GREGOR RUDOLF SGERM
4. PU�NIK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: ROGA�OVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GIDER MARJAN JO�EF BOKAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2. HALB JANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. HAU�AR ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. KISILAK HERMAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: ROGA�KA SLATINA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KIDRI� MAG. BRANKO SKD, SLS, SDS
2. LORBER JANEZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: ROGATEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �TURBEJ LEOPOLD SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. MIKOLI� MARTIN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: RU�E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JAKOP DU�AN CIRIL SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. �ERJAL BOJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. REZMAN VILI LADISLAV PEPELNIK IN SKUPINA VOLILCEV
4. BOL�INA DRAGO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. GRACEJ RAJKO MARJAN KOLAR IN OSTALI VOLILCI ZA NAPREDEK IN UVELJAV. OB�INE RU�E
6. PER�AK BORIS DEMOKRATI SLOVENIJE

Ob�ina: SELNICA OB DRAVI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SABOLEK VLADIMIR ANTON BOSILJ IN VOLILCI
2. LE�NIK ANDREJ DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
3. MO�I� CECILIJA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. SANDE ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. TATALOVI] SLOBODAN �TEFAN LAZAR IN OSTALI VOLILCI
6. STERNAD IVAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: SEMI�

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. VIDMAR STANKO SNS OO SEMI�, ZLSD OO SEMI�
2. BUKOVEC IVAN SLS PODRU�NICA SEMI�, SKD OO SEMI�

Ob�ina: SEVNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KELEMINA BRANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. �TRICELJ ANDREJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. JANC KRISTIJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. KO�MERL ZVONE JO�E IMPERL IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: SE�ANA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PE�AR RUDOLF SVET OB�INSKEGA ODBORA LDS SE�ANA IN OB�INSKA KONVENCIJA ZZP
2. �UDEN REBULA FRANC IULITA IN SKUPINA VOLIVCEV
3. REN�ELJ DR. STANISLAV ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. BIZJAK MARTIN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. KLUN MIROSLAV DANICA SKOK IN SKUPINA VOLIVCEV
6. MACAROL PAVEL OB�.ODBOR SKD SE�ANA IN KANDIDACIJSKI ZBOR SLS, PODRU�NICA KRAS
7. �UGELJ JOSIP STANISLAVA �UGELJ RAUBER IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: SLOVENJ GRADEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOMLJANEC JANEZ SKUPINA VOLIVCEV
2. GA�NIK IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. VRAVNIK PETER SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: SLOVENSKA BISTRICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. FERMEVC-BAN VERONIKA MAKS MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2. PIPENBAHER JO�EF LDS, ZLSD, DESUS
3. �AGAR IVAN SLS, SDS, SKD

Ob�ina: SLOVENSKE KONJICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAPNIK PETER SDS OO SLOV.KONJICE IN SKD OO SLOV.KONJICE
2. JAZBEC JANEZ FRANC VAHTER IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: SODRA�ICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POGORELEC ANDREJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. DROBNI� JO�E SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. KO�MRLJ JO�E ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: SOL�AVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. IKOVIC ALOJZ ANTON IKOVIC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. GOLOB IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. KLEMEN�EK VOJTEH FRANC PODBRE�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV
4. O�EP FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: STAR�E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZAVR�KI CVETO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. DUCMAN VILI SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. �ERDONER ADOLF SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
4. VIDOVI� JO�EF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: SVETA ANA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLA�EK SILVO BRA�KO MARJAN S SKUPINO PODPISNIKOV
2. RUHITEL BOGOMIR SLS - SKD - SDS

Ob�ina: SVETI ANDRA� V SLOVENSKIH GORICAH

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KREP�A FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. DRUZOVI� ALBIN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. MARKSL ANA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: SVETI JURIJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MIHALI� SLAVKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. �TUHEC ALOJZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: �ALOVCI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ABRAHAM ALEKSANDER SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: �EMPETER-VRTOJBA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TURK MILAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. FERRARI SERGEJ DEMOKRATI SLOVENIJE
3. VALEN�I� DRAGAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. SOBAN DOMINIK LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. TERNOVEC ALDO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. FURLAN VANDA JO�E FURLAN IN SKUPINA VOLIVCEV
7. �PACAPAN ANTON ANTON NINO �PACAPAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: �EN�UR

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SITAR CIRIL ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. KERN FRANC STOPAR JO�E IN SKUPINA VOLILCEV
3. MOHORI� IVANA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: �ENTILJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. MARINI� VLADO JO�E POHOREC IN SKUPINA VOLILCEV
2. UDOVI�I� KARL BORIS SENEKOVI� IN SKUPINA VOLILCEV
3. PEKLAR DRAGOMIR ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. �AGRAN EDVARD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. KOCBEK BORUT DEMOKRATI SLOVENIJE

Ob�ina: �ENTJERNEJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PLEVNIK SRE�KO NAPREJ SLOVENIJA
2. PAVLI� ALBERT SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. HUDOKLIN FRANC SLS, LDS, ZLSD

Ob�ina: �ENTJUR PRI CELJU

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOVA� FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. BEZEN�EK GREGOR LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. GROBELNIK DAMJAN DAMJAN GROBELNIK
4. ERJAVEC FLORJAN CVETO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
5. MALOVRH JURIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
6. MO�KOTEVC ROMAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: �KOCJAN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOCJAN FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. POV�I� JANEZ BLATNIK PETER IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: �KOFJA LOKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PAN�UR BENEDIKT REPUBLIKANCI SLOVENIJE
2. TOMA�I� BORIS SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. DRAKSLER IGOR OB�INSKI ODBOR SKD �KOFJA LOKA IN SLS - PODRU�NICA �KOFJA LOKA
4. �IFRAR FRANC JAROSLAV KALAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: �KOFLJICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JORDAN IVAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. JURKOVI� JO�E LUKA JURKOVI� IN SKUPINA VOLIVCEV
3. LIPOV�EK IZTOK ZLSD IN LDS
4. MARKOVI� MILENA NAPREJ SLOVENIJA

Ob�ina: �MARJE PRI JEL�AH

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �KET STANISLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. JAGER FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. �AK� JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
4. SEV�EK JANEZ BRANKO KOLAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: �MARTNO OB PAKI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ROBIDA JO�E LDS - LDS OO �MARTNO OB PAKI IN ZLSD - KONVENCIJA OO ZLSD VELENJE
2. RAKUN IVAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. PODGOR�EK ALOJZ DANILO POKLEKA, GAVCE 16, �MARTNO OB PAKI IN SKUPINA VOLIVCEV

Ob�ina: �O�TANJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. NATEK MATJA� ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. KU�AR LEOPOLD DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
3. JAKOB MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. TINAUER CVETKA NEODVISNA LISTA ZA OBNOVO IN RAZVOJ OB�INE �O�TANJ
5. MENIH BOGDAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
6. KOPU�AR MILAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: �TORE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JURKO�EK IVAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. RUTAR JANEZ NEODVISNI
3. KUMPERGER IVAN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. JAZBEC FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
5. GODICELJ FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: TABOR

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SLAKAN VIDA SKD, SDS
2. NATEK MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. RAK ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: TI�INA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POREDO� JO�EF SINIC AVGUST IN SKUPINA VOLIVCEV
2. FLEGAR ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. HA�AJ EVGEN SLS, SKD, SDS

Ob�ina: TOLMIN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �ORLI JULIJANA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE IN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRAT
2. LEBAN METOD CIRIL ZVEZA ZA PRIMORSKO
3. LEBAN ANDREJ METOD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,SOCIALDEMOKRATSKA S. IN SLOV.KRŠČANSKI DEM.

Ob�ina: TRBOVLJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PERGER JANEZ UR�KA POTRATA IN SKUPINA VOLIVCEV
2. KMETI� SLAVKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. LO�AK JO�A SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. LJUBI� JO�E SLOVENSKI FORUM
5. AHAC ANTON ZELENI SLOVENIJE
6. BAROVI� BOGDAN SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
7. JERAJ MARGARETA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8. �GAJNAR LADISLAV LDS IN ZLSD

Ob�ina: TREBNJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TOMA�IN JO�E ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2. KASTELIC ALOJIJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. PUNGARTNIK CIRIL METOD LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. METELKO ALOJZIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. PAVLIN MARJAN-PETER SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: TRNOVSKA VAS

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PO�EGAR FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. FEKONJA ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. VURCER KARL SAMOSTOJNI KANDIDAT S PODPISI VOLILCEV

Ob�ina: TRZIN

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ABE JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. PER�AK ANTON DEMOKRATI SLOVENIJE
3. TEKAVEC MARJAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: TR�I�

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SAJOVIC BORUT PETER BELHAR IN VOLIVCI
2. RUPAR PAVEL SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. LAVRI� MARKO LIBERALNA STRANKA

Ob�ina: TURNI��E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOCET JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. BENCE JO�EF ANGELCA GORJAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3. VIN�EC �TEFAN DEMOKRATI SLOVENIJE
4. RE�ONJA FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: VELENJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �TORMAN ADOLF REPUBLIKANCI SLOVENIJE
2. MEH SRE�KO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. DE COSTA ANTON MO SDS VELENJE, SLS (PODRU�NICA VELENJE), OO SKD VELENJE
4. KAVTI�NIK JO�EF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: VELIKA POLANA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. JAKLIN JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. PR�A �TEFAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. GEREN�ER JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: VELIKE LA��E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. �U�EK ALOJZIJ ZLSD IN LDS
2. TEKAVEC MILAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. ZAKRAJ�EK ANTON OOSDS VELIKE LA��E, OOSKD VELIKE LA��E

Ob�ina: VER�EJ

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PRELOG ALOJZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. LEGEN DRAGO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: VIDEM

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOZEL JANKO TANJA KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV
2. �ERNILA MARIJA DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
3. NOVAK BORIS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. KIRBI� FRANC SLOVENSKA OBRTNO PODJETNI�KA STRANKA
5. VARNICA BO�IDAR SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. PERNEK IVAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7. MARINI� BRANKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: VIPAVA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. LAVREN�I� MITJA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. PRINCES IVAN MIRAN NAGLOST IN SKUPINA VOLIVCEV
3. TOMA�I� BRANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: VITANJE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TE AK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. KRAJNC STANISLAV DARKO KRAJNC IN SKUPINA VOLILCEV
3. KUZMAN ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: VODICE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KRANJEC MIHA ALFIREV IN SKUPINA VOLIVCEV
2. �EBOVEC MIRAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. PODGOR�EK JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. KOKALJ ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: VOJNIK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GREGORC ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. KORO�EC JANEZ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. PODERGAJS BENEDIKT SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. ROBA�ER IVAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. VOVK JURIJ ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. KOVA� MARJAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: VRANSKO

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. SU�NIK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. PE�OVNIK ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Ob�ina: VRHNIKA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. GROM TOMISLAV LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. GOSTI�A LEON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. OREL JELKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. ROZMAN ANDREJ SKUPINA VOLIVCEV
5. GRUDEN ANDRA� SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
6. TOM�I� VINCENCIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ob�ina: VUZENICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KUS MIRAN JASMIN CIGLER LE�TAN IN SKUPINA VOLILCEV

Ob�ina: ZAGORJE OB SAVI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KOBAN ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
2. KAJBI� JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. �VAGAN MATJA� LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: ZAVR�

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. VESENJAK PETER LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2. MAJCENOVI� FRANC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. VUK MIRAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. KOP�A IVAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: ZRE�E

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. KO�IR JO�EF LDS, ZLSD, SLS, DeSUS
2. WRAVOR VLADIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

Ob�ina: �ALEC

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. ZUPANC VOJKO MARKO LAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. SADNIK ERAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
3. KRAJNC HENRIK SLOVENSKI FORUM
4. DOBNIK MILAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. POSEDEL ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: �ELEZNIKI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. TARFILA JURIJ TATJANA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2. JELENC ALOJZIJ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. PREVC MIHAEL SKD, SLS, SDS

Ob�ina: �ETALE

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. POTO�NIK SILVO SLS PODRU�NICA MAJ�PERK, �ETALE IN SKD OO �ETALE
2. BUTOLEN ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ob�ina: �IRI

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. STARMAN BOJAN SDS, SKD, SLS
2. MORE FRANC HELENA OBLAK IN VOLILCI
3. KOSMA� JANKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Ob�ina: �IROVNICA

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. HRIBAR DIPL.ING. JO�E SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. LEGAT DIPL.ING. FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3. DE�MAN ANTON MARIJAN JEMEC IN VOLIVCI

Ob�ina: �U�EMBERK

Zap. Kandidat Predlagatelj
1. PAPE� JO�E SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. SKUBE JANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. �KUFCA FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. JARC FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

 


Nazaj na za�etno stran

Pritisni tukaj za skok na za�etno stran

Marko Golobi� Gorazd Pereni� Miran �eljko Marko �mid
Republi�ka
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.