Center Vlade za informatiko

Podatki o volilni udeležbi - drugi krog
Zadnji podatki za ob�ine-drugi krog

Rezultati lokalnih volitev "98 - drugi krog
�upani-drugi krog

Lokalne volitve "98 (DRUGI KROG)

 

Zadnja obvestila

  • Tudi ob drugem krogu �upanskih volitev, v nedeljo, 6. decembra 1998, je Oddelek DZ za informiranje skupaj s Centrom vlade za informatiko in Republi�ko volilno komisijo pripravil tiskovno sredi��e, in sicer v prostorih Centra vlade za informatiko, na Langusovi 4 v Ljubljani. Sredi��e je odprto od 8. 00, akreditirani novinarji pa lahko delne izide volilne udele�be spremljajo tako na dvajsetih ra�unalnikih kot tudi na velikem ekranu CVI. Telefonska �tevilka tiskovnega sredi��a je 17 88, �tevilka faxa pa 17 88 649.
  • Opozorilo: vsi podatki in rezultati so neuradni.
  • Volitve v drugem krogu bodo v 75 ob�inah. V vseh ostalih ob�inah (razen
    Horjul in Koper) so bili �upani izvoljeni v prvem krogu.

Pomembne povezave

1. KROG LOKALNIH VOLITEV "98

2. KROG LOKALNIH VOLITEV "98


Za uporabnike Netscape 4.0x in Microsoft IE 4.0x je na voljo JAVA verzija, ki omogo�a dinami�ne preglede podatkov o udeležbi in rezultatih. Java verzija

Marko Golobi Gorazd Pereni� Janez Pezelj Marko �mid
Republi�ka
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Državni
zbor
SRC INFO d.o.o.