Slovenska zastava
Lokalne volitve 1998


IZVOLJENI �UPANI V PRVEM KROGU
LOKALNIH VOLITEV '98

 
Ob�ina Izvoljeni �upan v prvem krogu

Predlagatelj

BELTINCI KAVA� JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
BENEDIKT GUMZAR MILAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
BLOKE DOLES JO�E SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BOHINJ KRAMAR FRANC KOVA�I� MARKO IN SKUPINA VOLIVCEV
BRDA MU�I� FRANC LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
CERKLJE NA GORENJSKEM �EBULJ FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
CERKNICA SCHEIN VALENTIN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
CERKNO KAV�I� JURIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
CERKVENJAK KRANER JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
�REN�OVCI T�RNAR ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
�RNA NA KORO�KEM STAKNE FRANC ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
�RNOMELJ FABJAN ANDREJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DESTRNIK PUK�I� FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
DIVA�A VOJTKOVSZKY RAJKO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD, LDS, ZZP
DOBJE SALOBIR FRANC OB�INSKI ODBORI LDS, SDS, SKD IN SLS PODRU�NICA DOBJE
DOBREPOLJE JAKOPI� ANTON SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DOBRNA BRECL MARTIN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DOM�ALE ZALOKAR ORA�EM CVETKA JERNEJ LENI� IN SKUPINA VOLIVCEV
DORNAVA �EGULA FRANC SKD DORNAVA, SDS DORNAVA IN SLS DORNAVA
DRAVOGRAD KRPA� RADO LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DUPLEK RIBI� JANEZ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
GORENJA VAS-POLJANE BOGATAJ JO�E BREDA BOGATAJ IN SKUPINA VOLIVCEV
GORI�NICA VISENJAK SLAVKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
GORNJI GRAD RIFELJ ANTON SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
GORNJI PETROVCI �LIHTHUBER FRANC KAREL HARI IN SKUPINA VOLILCEV
GRAD KALAMAR DANIEL MARJAN KOVA� IN "SKUPINA VOLIVCEV"
HODO� ORBAN LUDVIK RUDOLF BUNDERLA,ML.
HRASTNIK GRO�ELJ LEOPOLD ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
IVAN�NA GORICA LAMPRET JERNEJ SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
IZOLA PE�AN BREDA ZLSD-OO IZOLA, ZZP-OO IZOLA, ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR-SVET IZOLA
JEZERSKO KOCJAN MILAN MILAN KOCJAN IN SKUPINA VOLILCEV
JUR�INCI KAU�I� ALOJZIJ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
KANAL MADON ZORAN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
KOBARID GREGOR�I� PAVEL ZVEZA ZA PRIMORSKO
KOBILJE NEMET PAVEL LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
KOMENDA DROLEC TOMA� MIRKO KEPIC IN SKUPINA VOLIVCEV
KOSTEL JU�NI� VALENTIN TINA JU�NI� IN SKUPINA VOLILCEV
KOZJE PLANINC JO�EF LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
KRANJSKA GORA KOTNIK JO�E FELIKS ZIMA IN SKUPINA VOLILCEV
KRI�EVCI MAVRI� FELIKS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
KUNGOTA KARNER JO�EF SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
KUZMA �KALI� JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
LENDAVA KOCON JO�EF FRANC KOSTRIC IN SKUPINA VOLILCEV
LJUBLJANA VIKTORIJA POTO�NIK LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LJUBNO RAKUN ANKA STANKO ZAGO�EN IN SKUPINA VOLIVCEV
LO�KI POTOK NOVAK JANEZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LOVRENC NA POHORJU LADINEK FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
LU�E ZAMERNIK BOGOMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
LUKOVICA BURJA �IVKO ANASTAZIJ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
MAJ�PERK BEZJAK FRANC SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
MEDVODE �AGAR STANISLAV ROMAN DEBELJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
ME�ICA PRAPER JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
MIKLAV� NA DRAVSKEM POLJU KREM�AR LEOPOLD LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MIREN-KOSTANJEVICA MARU�I� ZLATKO MARTIN ZAVADLAV ALEKSANDER IN SKUPINA VOLIVCEV
MIRNA PE� LAH ZVONKO SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
MISLINJA GRE�OVNIK MIRKO STANE JESENI�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV
MORAV�E KO�AR MATJA� SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
MORAVSKE TOPLICE CIPOT FRANC GEZA RITUPER IN SKUPINA VOLILCEV
MURSKA SOBOTA SLAVIC ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MUTA DRAU�BAHER IVAN KONFERENCA OO SDS MUTA, PREDVOLILNA KONFERENCA SLS MUTA, OO SKD MUTA
NAKLO �TULAR IVAN JANEZ SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
NAZARJE PURNAT IVAN VERA PE�NIK IN SKUPINA VOLILCEV
ODRANCI MARKOJA IVAN JANJA MARKOJA IN SKUPINA VOLIVCEV
OPLOTNICA GLOBOVNIK VLADIMIR SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
ORMO� TROFENIK VILI SKUPINA VOLILCEV
OSILNICA KOVA� ANTON OB�INSKI ODBOR SKD OSILNICA IN PODRU�NICA SLS OSILNICA
POD�ETRTEK DROFENIK MARJAN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
PODVELKA KOV�E ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
PREDDVOR ZADNIKAR MIROSLAV ANTONIJA ZADNIKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
PTUJ LUCI MIROSLAV SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
PUCONCI NOVAK LUDVIK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
RA�E-FRAM LEDINEK BRANKO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
RADE�E SOTLAR LUDVIK SLS, SKD, SDS
RAZKRI�JE IVANU�I� STANKO MIRKO �UPANEC IN SKUPINA VOLIVCEV
RIBNICA TANKO JO�E SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
ROGA�KA SLATINA KIDRI� MAG. BRANKO SKD, SLS, SDS
ROGATEC MIKOLI� MARTIN SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
RU�E REZMAN VILI LADISLAV PEPELNIK IN SKUPINA VOLILCEV
SEMI� BUKOVEC IVAN SLS PODRU�NICA SEMI�, SKD OO SEMI�
SLOVENJ GRADEC KOMLJANEC JANEZ SKUPINA VOLIVCEV
SLOVENSKA BISTRICA �AGAR IVAN SLS, SDS, SKD
SLOVENSKE KONJICE JAZBEC JANEZ FRANC VAHTER IN SKUPINA VOLIVCEV
SOL�AVA KLEMEN�EK VOJTEH FRANC PODBRE�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV
STAR�E DUCMAN VILI SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SVETA ANA RUHITEL BOGOMIR SLS - SKD - SDS
SVETI JURIJ MIHALI� SLAVKO SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
�ALOVCI ABRAHAM ALEKSANDER SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
�EN�UR KERN FRANC STOPAR JO�E IN SKUPINA VOLILCEV
�ENTILJ �AGRAN EDVARD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
�ENTJERNEJ HUDOKLIN FRANC SLS, LDS, ZLSD
�KOCJAN POV�I� JANEZ BLATNIK PETER IN SKUPINA VOLIVCEV
�KOFLJICA JURKOVI� JO�E LUKA JURKOVI� IN SKUPINA VOLIVCEV
�MARJE PRI JEL�AH �AK� JO�EF SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
�TORE JAZBEC FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
TI�INA FLEGAR ALOJZ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
TOLMIN �ORLI JULIJAN LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE IN ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRAT
TRBOVLJE �GAJNAR LADISLAV LDS IN ZLSD
TRNOVSKA VAS VURCER KARL SAMOSTOJNI KANDIDAT S PODPISI VOLILCEV
TRZIN PER�AK ANTON DEMOKRATI SLOVENIJE
TR�I� RUPAR PAVEL SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
VELENJE MEH SRE�KO ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
VELIKA POLANA PR�A �TEFAN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
VER�EJ LEGEN DRAGO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
VIPAVA PRINCES IVAN MIRAN NAGLOST IN SKUPINA VOLIVCEV
VITANJE KRAJNC STANISLAV DARKO KRAJNC IN SKUPINA VOLILCEV
VODICE KOKALJ ANTON SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
VOJNIK PODERGAJS BENEDIKT SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
VRANSKO SU�NIK FRANC SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
VUZENICA KUS MIRAN JASMIN CIGLER LE�TAN IN SKUPINA VOLILCEV
ZAGORJE OB SAVI �VAGAN MATJA� LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
ZRE�E KO�IR JO�EF LDS, ZLSD, SLS, DeSUS
�ELEZNIKI PREVC MIHAEL SKD, SLS, SDS
�ETALE BUTOLEN ANTON LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
�IRI STARMAN BOJAN SDS, SKD, SLS
�IROVNICA DE�MAN ANTON MARIJAN JEMEC IN VOLIVCI
 

Nazaj na za~etno stran

Pritisni tukaj za skok na za�etno stran


Marko Golobi� Gorazd Pereni� Miran �eljko Marko �mid
Republi�ka
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.