Slovenska zastava
Lokalne volitve 1998

ZBIRNI PODATKI O  USPEHU STRANK NA
REDNIH VOLITVAH ZA OB�INSKE SVETE -

SLOVENIJA


Analiza je pripravljena na podlagi vseh pre�tetih glasovnic
v ob�inah, kjer so �lane ob�inskih svetov volili po
proporcionalnem volilnem sistemu.


Na voljo so vam tudi zbirni podatki o uspehu strank za ob�inske svete po posameznih ob�inah!


Nazaj na za�etno stran

Pritisni tukaj za skok na za�etno stran


Marko Golobi Gorazd Pereni� Miran �eljko Marko �mid
Republi�ka
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.