Slovenska zastava
Lokalne volitve 1998


NEURADNI REZULTATI LOKALNIH
VOLITEV '98 - DRUGI KROG
do :
21:50

 

 

Ob�ina

Število glasov /
(odstotek)
Kandidat za �upana /
predlagatelj

AJDOV��INA

Udele�ilo:6953
Pre�teto: 6953 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:128
3489
51,12 %
BAVEC KAZIMIR
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3336
48,88 %
POLJ�AK MARJAN
NACIONALNA STRANKA DELA

BISTRICA OB SOTLI

Udele�ilo:876
Pre�teto: 872 (99,54 %)
Neveljavnih glasov:6
480
55,43 %
PREGRAD JO�EF
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
386
44,57 %
UR�I� JO�EF
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

BLED

Udele�ilo:4494
Pre�teto: 4494 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:170
2382
55,09 %
MALEJ BORIS
OB�INSKI ODBOR LDS IN SLS PODRU�NICA BLED
1942
44,91 %
POKLUKAR ANTON
SLAVICA POKLUKAR IN SKUPINA VOLIVCEV

BOROVNICA

Udele�ilo:1572
Pre�teto: 1572 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:24
842
54,39 %
MO�NIK ALOJZ
BOGDANA MO�NIK IN SKUPINA VOLILCEV
706
45,61 %
OCEPEK ANDREJ
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

BOVEC

Udele�ilo:1496
Pre�teto: 1496 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:97
675
48,25 %
ZAMUDA PETER
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
724
51,75 %
GERMOV�EK SINI�A
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

BRASLOV�E

Udele�ilo:1871
Pre�teto: 1871 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:39
1175
64,14 %
GORI�AR DU�KO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
657
35,86 %
RO�I� NIKOLAJ MARTIN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

BREZOVICA

Udele�ilo:3587
Pre�teto: 3587 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:46
2182
61,62 %
STANOVNIK DRAGO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1359
38,38 %
�UDEN MARKO
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

BRE�ICE

Udele�ilo:9902
Pre�teto: 9902 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:128
3760
38,47 %
AV�I� JO�E
BERNARDKA SU�NIK IN SKUPINA VOLIVCEV
6014
61,53 %
DER�I� VLADISLAV
DEMOKRATI SLOVENIJE

CANKOVA

Udele�ilo:1145
Pre�teto: 1145 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:9
662
58,27 %
VOR�I� VIKTOR
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
474
41,73 %
FLISAR �TEFAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

CELJE

Udele�ilo:18839
Pre�teto: 18839 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:257
8031
43,22 %
ZIM�EK JO�EF
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
10551
56,78 %
�ROT BOJAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

DOBROVA-POLHOV GRADEC

Udele�ilo:2776
Pre�teto: 2776 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:61
1361
50,13 %
OVEN JANEZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1354
49,87 %
GERJOLJ ANTON
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

DOBROVNIK

Udele�ilo:866
Pre�teto: 866 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:20
516
60,99 %
KARDINAR MARJAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
330
39,01 %
KOVA� KATARINA
JANEZ BUKOVEC IN SKUPINA VOLILCEV

DOLENJSKE TOPLICE

Udele�ilo:1629
Pre�teto: 1629 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:22
775
48,23 %
PUHAN ALOJZ
LDS IN ZLSD
832
51,77 %
VOVK FRANC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

DOL PRI LJUBLJANI

Udele�ilo:1670
Pre�teto: 1670 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:51
877
54,17 %
JEMEC ANTON
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
742
45,83 %
OBERSTAR ANDREJ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

GORNJA RADGONA

Udele�ilo:4739
Pre�teto: 4739 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:56
2995
63,95 %
VODENIK MIHA
LEOPOLDINA PIKA VODNIK IN SKUPINA VOLILCEV
1688
36,05 %
�TELCER DR. RUDOLF
HINKO JAU�OVEC IN SKUPINA VOLILCEV

GROSUPLJE

Udele�ilo:6683
Pre�teto: 6683 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:128
3297
50,30 %
LESJAK JANEZ
LDS OO GROSUPLJE IN ZLSD OO GROSUPLJE
3258
49,70 %
LIKOVI� ANGELA
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

HAJDINA

Udele�ilo:1461
Pre�teto: 1461 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:20
985
68,36 %
SIMONI� RADOSLAV
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
456
31,64 %
KIRBI� �TEFAN
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

HO�E-SLIVNICA

Udele�ilo:4053
Pre�teto: 4053 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:44
2486
62,01 %
OBREHT ANTON
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
1523
37,99 %
KLINC �TEFAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

HRPELJE-KOZINA

Udele�ilo:2087
Pre�teto: 2087 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:73
937
46,52 %
KREBELJ VLADISLAV
DEMOKRATI�NA STRANKA UPOKOJENCEV
1077
53,48 %
MAHNI� VOJKO
VOJKO MAHNI� IN SKUPINA VOLILCEV

IDRIJA

Udele�ilo:4885
Pre�teto: 4883 (99,96 %)
Neveljavnih glasov:91
2863
59,75 %
KODER CVETKO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1929
40,25 %
BEVK SAMO
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

IG

Udele�ilo:2522
Pre�teto: 2522 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:19
1242
49,62 %
LAVRINC-BOLHA DANICA
LISTA NOVI VAL ZAUPANJA
1261
50,38 %
PODR�AJ CIRIL
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

ILIRSKA BISTRICA

Udele�ilo:6834
Pre�teto: 6805 (99,58 %)
Neveljavnih glasov:199
3404
51,53 %
LIPOLT FRANC
ZVEZA ZA PRIMORSKO
3202
48,47 %
�ENKINC ANTON
ANTON �ENKINC IN SKUPINA VOLIVCEV

JESENICE

Udele�ilo:7331
Pre�teto: 7331 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:224
3208
45,14 %
BRUDAR BO�IDAR
SDS, SLS, KRŠČANSKI DEMOKRATI, ZELENI SLOVENIJE
3899
54,86 %
BREGANT BORIS JANEZ
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

KAMNIK

Udele�ilo:9475
Pre�teto: 9475 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:119
6058
64,75 %
SMOLNIKAR ANTON TONE
�ULIN ZDRAVKA IN SKUPINA VOLIVCEV
3298
35,25 %
HUMAR MARJETA
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

KIDRI�EVO

Udele�ilo:2934
Pre�teto: 2934 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:45
1636
56,63 %
�PRAH ALOJZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1253
43,37 %
BA�TEVC JANKO
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

KO�EVJE

Udele�ilo:7151
Pre�teto: 7151 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:132
3899
55,55 %
VEBER JANKO
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
3120
44,45 %
GABRI� ALENKA
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

KOMEN

Udele�ilo:2134
Pre�teto: 2134 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:65
1004
48,53 %
ADAMI� JO�EF
ZBOR �LANOV OO LDS KOMEN IN KONVENCIJA OO ZLSD SE�ANA
1065
51,47 %
SLAMI� URO�
STRNAD JO�EF IN SKUPINA VOLIVCEV

KRANJ

Udele�ilo:22881
Pre�teto: 22881 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:290
13420
59,40 %
BOGATAJ MOHOR
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
9171
40,60 %
REM�KAR JANEZ
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

KR�KO

Udele�ilo:12411
Pre�teto: 12411 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:164
5014
40,94 %
SITER DANILO
OB�INSKI ODBOR SKD KR�KO, KONFERENCA OO SDS KR�KO
7233
59,06 %
BOGOVI� FRANC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

LA�KO

Udele�ilo:5483
Pre�teto: 5483 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:146
3282
61,50 %
RAJH JO�E
SKUPNA VOL. KONVENCIJA - ZLSD, LDS, DESUS
2055
38,50 %
HRASTELJ PETER
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

LENART

Udele�ilo:3929
Pre�teto: 3929 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:50
1961
50,55 %
VOGRIN IVAN
SKUPINA VOLIVCEV
1918
49,45 %
KRAMBERGER JANEZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

LITIJA

Udele�ilo:8818
Pre�teto: 8818 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:159
4866
56,20 %
KAPLJA MIROSLAV
DESUS, LDS, ZLSD
3793
43,80 %
ROKAVEC FRANC
SLS, SKD

LJUTOMER

Udele�ilo:4699
Pre�teto: 4699 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:111
2198
47,91 %
BRATU�A LUDVIK
JO�EF GORJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2390
52,09 %
�PINDLER JO�EF
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

LOGATEC

Udele�ilo:4382
Pre�teto: 4382 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:63
2874
66,54 %
NAGODE JANEZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1445
33,46 %
PUC VLADISLAV
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

LO�KA DOLINA

Udele�ilo:1939
Pre�teto: 1939 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:36
998
52,44 %
GOR�E JO�EF
SKD,SDS,SLS OB�INA LO�KA DOLINA
905
47,56 %
ZABUKOVEC JERNEJ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

MARIBOR

Udele�ilo:42928
Pre�teto: 42928 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:353
19630
46,11 %
KRI�MAN DIPL.IN�.PROF.DR. ALOJZ
NEODV.LISTA ZA MB-LMB, SLS-SLOV.LJUD.STR., SDS-SOCIALDEM.STRANKA SLOV.
22945
53,89 %
SOVI� DIPL.IN�. BORIS
ZDR.LISTA SOC.DEMOKRATOV-ZLSD IN DEMOK.STRANKA SLOV.-DEMOK.SLOV.-DS

MARKOVCI

Udele�ilo:1842
Pre�teto: 1842 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:27
934
51,46 %
KEKEC FRANC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA PODRU�NICA MARKOVCI, LDS
881
48,54 %
TOPLAK STANISLAV
SKD OO MARKOVCI, SDS

MENGE�

Udele�ilo:2811
Pre�teto: 2811 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:45
1664
60,16 %
�TEBE TOMA�
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
1102
39,84 %
PER JANEZ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

METLIKA

Udele�ilo:3722
Pre�teto: 3721 (99,97 %)
Neveljavnih glasov:69
1511
41,37 %
MATKOVI� BRANKO
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2141
58,63 %
DRAGOVAN SLAVKO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

MOZIRJE

Udele�ilo:2810
Pre�teto: 2807 (99,89 %)
Neveljavnih glasov:28
1529
55,02 %
KRAMER JO�EF
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
1250
44,98 %
PRESE�NIK JAKOB
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

NOVA GORICA

Udele�ilo:11405
Pre�teto: 11403 (99,98 %)
Neveljavnih glasov:249
8076
72,40 %
�PACAPAN �RTOMIR
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3078
27,60 %
MOZETI� GOJMIR
SKD,OB�INSKI ODBOR NOVA GORICA IN SLS, PODRU�NICA NOVA GORICA

NOVO MESTO

Udele�ilo:17188
Pre�teto: 17186 (99,99 %)
Neveljavnih glasov:228
9836
58,00 %
STARC DR.MEDICINE ANTON
LDS, SLS, DESUS
7122
42,00 %
KONCILIJA FRANC
FRANC �TUPAR IN SKUPINA VOLILCEV

PESNICA

Udele�ilo:2939
Pre�teto: 2939 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:21
1636
56,07 %
SENEKOVI� VEN�ESLAV
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1282
43,93 %
MA�GON BOJAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

PIRAN

Udele�ilo:6391
Pre�teto: 6390 (99,98 %)
Neveljavnih glasov:125
4137
66,03 %
�TULAR VOJKA
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2128
33,97 %
MALLY KLAVDIJ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, ZVEZA ZA PRIMORSKO

PIVKA

Udele�ilo:2571
Pre�teto: 2571 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:94
1336
53,94 %
SMREDELJ ROBERT
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1141
46,06 %
MARGON ERNEST
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIAL DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

PODLEHNIK

Udele�ilo:1002
Pre�teto: 1002 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:13
438
44,29 %
NOVAK ALOJZ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
551
55,71 %
FRIC VEKOSLAV
KONRAD VAUPOTI� IN SKUPINA VOLIVCEV

POLZELA

Udele�ilo:2696
Pre�teto: 2142 (79,45 %)
Neveljavnih glasov:33
1010
47,89 %
NOVAK STANISLAV
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1099
52,11 %
�NIDAR LJUBO
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

POSTOJNA

Udele�ilo:5162
Pre�teto: 5162 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:149
3145
62,74 %
BAJC JOSIP
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1868
37,26 %
BRATO� ANDREJ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

PREBOLD

Udele�ilo:1951
Pre�teto: 1951 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:34
1270
66,25 %
DEBELAK VINKO
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
647
33,75 %
CIGLER FRANC
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

PREVALJE

Udele�ilo:3026
Pre�teto: 3026 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:40
1793
60,05 %
TASI� MATIJA
BOGDAN PUPAVAC IN SKUPINA VOLILCEV
1193
39,95 %
JURI�AN FRANC
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

RADENCI

Udele�ilo:3248
Pre�teto: 3248 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:42
1758
54,83 %
�EFER HERBERT
MARTIN SRE� IN SKUPINA VOLIVCEV
1448
45,17 %
TOPLAK JO�EF
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

RADLJE OB DRAVI

Udele�ilo:3044
Pre�teto: 3044 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:66
1061
35,63 %
TERNIK MARJAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1917
64,37 %
ROBNIK HUBERT
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

RADOVLJICA

Udele�ilo:7581
Pre�teto: 7579 (99,97 %)
Neveljavnih glasov:175
2686
36,28 %
�ERNE VLADIMIR
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4718
63,72 %
STU�EK JANKO S.
JUSTIN ZORKO IN SKUPINA VOLIVCEV

RAVNE

Udele�ilo:5162
Pre�teto: 5161 (99,98 %)
Neveljavnih glasov:35
2578
50,29 %
KLAN�NIK IVANA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2548
49,71 %
VE�KO MAKSIMILIJAN
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

RIBNICA NA POHORJU

Udele�ilo:819
Pre�teto: 819 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:5
371
45,58 %
PU�NIK HERMAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
443
54,42 %
SGERM MARIJA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

ROGA�OVCI

Udele�ilo:1858
Pre�teto: 1858 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:30
939
51,37 %
HALB JANKO
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
889
48,63 %
GIDER MARJAN
JO�EF BOKAN IN SKUPINA VOLIVCEV

SELNICA OB DRAVI

Udele�ilo:2063
Pre�teto: 2063 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:16
901
44,02 %
TATALOVI� SLOBODAN
�TEFAN LAZAR IN OSTALI VOLILCI
1146
55,98 %
SABOLEK VLADIMIR
ANTON BOSILJ IN VOLILCI

SEVNICA

Udele�ilo:7033
Pre�teto: 7033 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:110
3465
50,05 %
JANC KRISTIJAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3458
49,95 %
KELEMINA BRANKO
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SE�ANA

Udele�ilo:5148
Pre�teto: 5146 (99,96 %)
Neveljavnih glasov:194
2125
42,91 %
PE�AR RUDOLF
SVET OB�INSKEGA ODBORA LDS SE�ANA IN OB�INSKA KONVENCIJA ZZP
2827
57,09 %
KLUN MIROSLAV
DANICA SKOK IN SKUPINA VOLIVCEV

SODRA�ICA

Udele�ilo:976
Pre�teto: 976 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:28
705
74,37 %
POGORELEC ANDREJ
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
243
25,63 %
DROBNI� JO�E
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

SVETI ANDRA� V SLOVENSKIH GORICAH

Udele�ilo:689
Pre�teto: 689 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:4
388
56,64 %
KREP�A FRANC
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
297
43,36 %
DRUZOVI� ALBIN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

�EMPETER-VRTOJBA

Udele�ilo:2585
Pre�teto: 2585 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:62
1385
54,89 %
VALEN�I� DRAGAN
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
1138
45,11 %
TURK MILAN
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

�ENTJUR PRI CELJU

Udele�ilo:5946
Pre�teto: 5946 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:75
4265
72,65 %
MALOVRH JURIJ
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1606
27,35 %
BEZEN�EK GREGOR
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

�KOFJA LOKA

Udele�ilo:10090
Pre�teto: 10090 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:122
6257
62,77 %
DRAKSLER IGOR
OB�INSKI ODBOR SKD �KOFJA LOKA IN SLS - PODRU�NICA �KOFJA LOKA
3711
37,23 %
�IFRAR FRANC
JAROSLAV KALAN IN SKUPINA VOLIVCEV

�MARTNO OB PAKI

Udele�ilo:1448
Pre�teto: 1448 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:11
729
50,73 %
RAKUN IVAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
708
49,27 %
PODGOR�EK ALOJZ
DANILO POKLEKA, GAVCE 16, �MARTNO OB PAKI IN SKUPINA VOLIVCEV

�O�TANJ

Udele�ilo:3721
Pre�teto: 3721 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:52
2374
64,70 %
MENIH BOGDAN
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
1295
35,30 %
NATEK MATJA�
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

TABOR

Udele�ilo:749
Pre�teto: 749 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:7
372
50,13 %
SLAKAN VIDA
SKD, SDS
370
49,87 %
RAK ALOJZ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

TREBNJE

Udele�ilo:7124
Pre�teto: 7124 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:90
4167
59,24 %
PUNGARTNIK CIRIL METOD
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2867
40,76 %
METELKO ALOJZIJ
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

TURNI��E

Udele�ilo:1833
Pre�teto: 1833 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:16
1055
58,06 %
KOCET JO�EF
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
762
41,94 %
RE�ONJA FRANC
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

VELIKE LA��E

Udele�ilo:1865
Pre�teto: 1865 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:25
976
53,04 %
ZAKRAJ�EK ANTON
OOSDS VELIKE LA��E, OOSKD VELIKE LA��E
864
46,96 %
TEKAVEC MILAN
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VIDEM

Udele�ilo:2130
Pre�teto: 2130 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:26
1388
65,97 %
KIRBI� FRANC
SLOVENSKA OBRTNO PODJETNI�KA STRANKA
716
34,03 %
KOZEL JANKO
TANJA KRIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV

VRHNIKA

Udele�ilo:5773
Pre�teto: 5773 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:87
4101
72,12 %
TOM�I� VINCENCIJ
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1585
27,88 %
OREL JELKO
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

ZAVR�

Udele�ilo:653
Pre�teto: 653 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:3
459
70,62 %
VUK MIRAN
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
191
29,38 %
MAJCENOVI� FRANC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

�ALEC

Udele�ilo:7615
Pre�teto: 7615 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:85
4133
54,89 %
POSEDEL ALOJZ
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3397
45,11 %
DOBNIK MILAN
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

�U�EMBERK

Udele�ilo:2466
Pre�teto: 2466 (100,00 %)
Neveljavnih glasov:40
1361
56,10 %
�KUFCA FRANC
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1065
43,90 %
PAPE� JO�E
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI

 


Nazaj na za�etno stran

Pritisni tukaj za skok na za�etno stran


Marko Golobi� Gorazd Pereni� Miran �eljko Marko �mid
Republi�ka
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.