Slovenska zastava
Lokalne volitve 1998


NEURADNI REZULTATI PO OB�INAH

�UPANI - 1. KROG


Izberite ob�ino!

AJDOV��INA
BELTINCI
BENEDIKT
BISTRICA OB SOTLI
BLED
BLOKE
BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
BRASLOV�E
BRDA
BREZOVICA
BRE�ICE
CANKOVA
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
�REN�OVCI
�RNA NA KORO�KEM
�RNOMELJ
DESTRNIK
DIVA�A
DOBJE
DOBREPOLJE
DOBRNA
DOBROVA-POLHOV GRADEC
DOBROVNIK
DOLENJSKE TOPLICE
DOL PRI LJUBLJANI
DOM�ALE
DORNAVA
DRAVOGRAD
DUPLEK
GORENJA VAS-POLJANE
GORI�NICA
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GRAD
GROSUPLJE
HAJDINA
HO�E-SLIVNICA
HODO�
HORJUL
HRASTNIK
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
IVAN�NA GORICA
IZOLA
JESENICE
JEZERSKO
JUR�INCI
KAMNIK
KANAL
KIDRI�EVO
KOBARID
KOBILJE
KO�EVJE
KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTEL
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRI�EVCI
KR�KO
KUNGOTA
KUZMA
LA�KO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBNO
LJUTOMER
LOGATEC
LO�KA DOLINA
LO�KI POTOK
LOVRENC NA POHORJU
LU�E
LUKOVICA
MAJ�PERK
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MENGE�
METLIKA
ME�ICA
MIKLAV� NA DRAVSKEM POLJU
MIREN-KOSTANJEVICA
MIRNA PE�
MISLINJA
MORAV�E
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
OPLOTNICA
ORMO�
OSILNICA
PESNICA
PIRAN
PIVKA
POD�ETRTEK
PODLEHNIK
PODVELKA
POLZELA
POSTOJNA
PREBOLD
PREDDVOR
PREVALJE
PTUJ
PUCONCI
RA�E-FRAM
RADE�E
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE
RAZKRI�JE
RIBNICA
RIBNICA NA POHORJU
ROGA�OVCI
ROGA�KA SLATINA
ROGATEC
RU�E
SELNICA OB DRAVI
SEMI�
SEVNICA
SE�ANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SODRA�ICA
SOL�AVA
STAR�E
SVETA ANA
SVETI ANDRA� V SLOVENSKIH GORICAH
SVETI JURIJ
�ALOVCI
�EMPETER-VRTOJBA
�EN�UR
�ENTILJ
�ENTJERNEJ
�ENTJUR PRI CELJU
�KOCJAN
�KOFJA LOKA
�KOFLJICA
�MARJE PRI JEL�AH
�MARTNO OB PAKI
�O�TANJ
�TORE
TABOR
TI�INA
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRNOVSKA VAS
TRZIN
TR�I�
TURNI��E
VELENJE
VELIKA POLANA
VELIKE LA��E
VER�EJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVR�
ZRE�E
�ALEC
�ELEZNIKI
�ETALE
�IRI
�IROVNICA
�U�EMBERK


Vrnitev na za�etno stran

Pritisni tukaj za skok na za�etno stran


Marko Golobi� Gorazd Pereni� Miran �eljko Marko �mid
Republi�ka
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.