Lokalne volitve 201818.11.2018 in 02.12.2018
Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.

Volilna udeležba za Slovenijo

  18.11.2018
prvi krog
02.12.2018
drugi krog
Število volilnih upravičencev: 1.701.284 612.743
Skupaj glasovalo po imeniku: 870.649 301.146
Število oddanih glasov (za župane): 870.295 301.121
Število neveljavnih glasov (za župane): 16.015 1.905
Glasovalo s potrdilom (za župane): 21 3
Volilna udeležba (skupaj): 51,18 % 49,15 %
Volilna udeležba (mestne občine): 47,71 % 48,51 %

Volilna udeležba po mestnih občinah
(udeležba v občinah - po abecedi) (udeležba v občinah - po odstotkih)

Mestna občinaOdstotek udeležbe v
prvem krogu
drugi krog
UdeležbaŠtevilo volilnih upravičencev Odstotek udeležbe
CELJE39,71 %Ni volitev v drugem krogu!
KOPER58,01 %27.95542.40865,92 %
KRANJ44,62 %16.33445.34136,02 %
LJUBLJANA45,10 %Ni volitev v drugem krogu!
MARIBOR49,78 %42.70690.60947,13 %
MURSKA SOBOTA54,14 %Ni volitev v drugem krogu!
NOVA GORICA48,52 %11.08126.35242,05 %
NOVO MESTO50,34 %Ni volitev v drugem krogu!
PTUJ54,96 %9.34919.46148,04 %
SLOVENJ GRADEC63,79 %8.12414.01557,97 %
VELENJE42,78 %Ni volitev v drugem krogu!
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.