PRVA STRAN
ENGLISH
Udeležba do 19:00 ure. Uradni podatki drugega kroga volitev predsednika republike.

Podatki za celotno Slovenijo

Na volitvah predsednika Republike Slovenije ima pravico glasovati skupaj 1.711.461 volivcev.
Do 19:00 je glasovalo skupaj 725.768 volivcev.

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE
glasovalo skupaj
725.768
glasovalo po splošnem volilnem imeniku
725.752
glasovalo s potrdilom
9
glasovali vpisani v seznam invalidov
7
volilna udeležba
42,41 %
Udeležba na preteklih volitvah
leto
1997
2002
2007
odstotek udeležbe
68,29 %
72,07 %
58,46 %

Udeležba na posebnih voliščih

Volišče
Število udeležencev
volišča OMNIA*
1.768
volišča dostopna invalidom
213
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79. a člena ZVDZ)

Podatki za volilne enote

Volilna enota
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba leta 2007
Kranj
209.535
90.752
43,31 %
63,46% %
Postojna
211.083
91.119
43,17 %
58,61% %
Ljubljana Center
214.135
100.355
46,86 %
65,75% %
Ljubljana Bežigrad
224.248
99.299
44,28 %
63,05% %
Celje
216.206
89.291
41,30 %
58,20% %
Novo mesto
205.683
85.009
41,33 %
59,13% %
Maribor
214.986
84.213
39,17 %
53,94% %
Ptuj
215.584
81.866
37,97 %
54,16% %
Volišča OMNIA
/
1.768
/
/
Volišča dostopna invalidom
489
213
43,56 %
/