Prikazano je stanje udeležbe do 19:00 ure, dne 12.11.2006.
Vsi podatki so neuradni.

Volilna udeležba za Slovenijo

  22.10.2006
prvi krog
12.11.2006
drugi krog
Število volilnih upravičencev: 1.670.358 711.978
Skupaj glasovalo po imeniku: 972.412 378.471
Število oddanih glasov (za župane): 972.112 378.373
Število neveljavnih glasov (za župane): 14.945 3.535
Glasovalo s potrdilom (za župane): 21 16
Volilna udeležba (skupaj): 58,22 % 53,16 %
Volilna udeležba (mestne občine): 55,53 % 48,29 %

Volilna udeležba po mestnih občinah
(udeležba v občinah - po abecedi) (udeležba v občinah - po odstotkih)

Mestna občinaOdstotek udeležbe v
prvem krogu
drugi krog
UdeležbaŠtevilo volilnih upravičencev Odstotek udeležbe
CELJE44,87 %Ni volitev v drugem krogu!
KOPER60,66 %Ni volitev v drugem krogu!
KRANJ51,10 %18.66144.18742,23 %
LJUBLJANA58,88 %Ni volitev v drugem krogu!
MARIBOR50,15 %45.33095.54047,45 %
MURSKA SOBOTA60,10 %Ni volitev v drugem krogu!
NOVA GORICA57,99 %14.31826.40454,23 %
NOVO MESTO59,52 %14.90228.33252,60 %
PTUJ53,40 %Ni volitev v drugem krogu!
SLOVENJ GRADEC57,79 %Ni volitev v drugem krogu!
VELENJE53,50 %14.10327.77750,77 %