prva stran
english

URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA NARODNIH SKUPNOSTI


IX. VOLILNA ENOTA / 9ª CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije - pripadnikov italijanske narodne skupnosti je bilo vpisanih  2739 volivcev. S potrdili pristojnega organa so glasovali 4 volivci, torej je imelo pravico voliti 2743 volivcev.

Glasovalo je: 1385 volivcev
Od tega:
- po volilnem imeniku:1381
- s potrdili: 4

Število oddanih glasovnic: 1385
Število neveljavnih glasovnic: 48
Število veljavnih glasovnic: 1337

Posamezni kandidati so dosegli naslednje število točk:

ROBERTO BATTELLI: 3896 točk (25,74%)
AURELIO JURI: 3336 točk (22,04%)
VLADIMIRO DELLORE: 2928 točk (19,34%)
LUCIANO MONICA: 2827 točk (18,68%)
SEBASTIAN PELAN: 2150 točk (14,20%)

Za poslanca državnega zbora - predstavnika italijanske narodne skupnosti je bil izvoljen Roberto Battelli.

 

X. VOLILNA ENOTA / 10. VÁLASZTÁSI EGYSÉG

V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije - pripadnikov madžarske narodne   skupnosti je bilo vpisanih 7063 volivcev. S potrdilom pristojnega organa je glasoval 1 volivec, torej je imelo pravico voliti 7064 volivcev.

         
Glasovalo je 3768 volivcev
Od tega:
- po volilnem imeniku:  3767
- s potrdili: 1

Število oddanih glasovnic: 3768
Število neveljavnih glasovnic: 69
Število veljavnih glasovnic:  3699

Posamezni kandidati so dosegli naslednje število točk:

Göncz László 11.003 točk (26,25 %)
Pozsonec Mária 9.748 točk (23,26 %)
Požgai Horvat Olga 7.561 točk (18,04 %)
Halász Albert 7.108 točk (16,96 %)
Somi Janez  6.496 točk (15,50 %)

Za poslanca državnega zbora - predstavnika madžarske narodne skupnosti je bil izvoljen Göncz László.


na vrh