prva stran
english
.html

Izidi glasovanja - po volilnih okrajih


Zaradi velike količine podatkov so izidi glasovanja po volilnih okrajih podani v posameznih tabelah.
Kliknite na volilno enoto, za katero želite izide glasovanja po volilnih okrajih.

Izidi po kandidatih glede na volilne okraje

Volilna enota 1 - Kranj
Volilna enota 2 - Postojna
Volilna enota 3 - Lj. Center
Volilna enota 4 - Lj. Bežigrad
Volilna enota 5 - Celje
Volilna enota 6 - Novo mesto
Volilna enota 7 - Maribor
Volilna enota 8 - Ptuj