prva stran
english

URADNI IZID

KONČNI IZIDI GLASOVANJA NARODNIH SKUPNOSTI


IX. VOLILNA ENOTA / 9ª CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije - pripadnikov italijanske narodne skupnosti je bilo vpisanih 2.711 volivcev. S potrdilom pristojnega organa je glasoval 1 volivec, torej je imelo pravico voliti 2.712 volivcev.

Glasovalo je: 1.152 volivcev
Od tega:
- po volilnem imeniku: 1.151
- s potrdili: 1

Število oddanih glasovnic: 1.152
Število neveljavnih glasovnic: 143
Število veljavnih glasovnic: 1.009

Posamezni kandidati so dosegli naslednje število točk:
ROBERTO BATTELLI: 1.009 točk

Za poslanca državnega zbora - predstavnika italijanske narodne skupnosti je bil izvoljen ROBERTO BATTELLI.

 

X. VOLILNA ENOTA / 10. VÁLASZTÁSI EGYSÉG

V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije - pripadnikov madžarske narodne skupnosti je bilo vpisanih 6.661 volivcev. S potrdilom pristojnega organa so glasovali 3 volivci, torej je imelo pravico voliti 6.664 volivcev.


Glasovalo je 3.382 volivcev
Od tega:
- po volilnem imeniku: 3.379
- s potrdili: 3

Število oddanih glasovnic: 3.382
Število neveljavnih glasovnic: 58
Število veljavnih glasovnic: 3.324

Posamezni kandidati so dosegli naslednje število točk:

Göncz László: 5.135 točk (68,54 %)
Orban Dušan: 2.357 točk (31,46 %)

Za poslanca državnega zbora - predstavnika madžarske narodne skupnosti je bil izvoljen Göncz László.

na vrh