prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA - PO VOLILNIH ENOTAH

Število mandatov list po volilnih enotah

Lista
Skupaj
LZJ - PS
28
3
4
5
5
3
3
3
2
SDS
26
3
3
3
3
4
4
3
3
SD
10
1
2
1
1
1
1
2
1
LGV
8
1
1
1
1
1
1
1
1
DeSUS
6
1
1
-
-
1
1
1
1
SLS
6
1
-
-
-
1
1
1
2
NSi
4
1
-
1
1
-
-
-
1


Legenda:
lista z največ glasovi v posamezni enoti glede na število veljavnih glasov v enoti
enota z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v Sloveniji
Slovenija
VE 1
Kranj
VE 2
Postojna
VE 3
Ljubljana Center
VE 4
Ljubljana Bežigrad
VE 5
Celje
VE 6
Novo mesto
VE 7
Maribor
VE 8
Ptuj
Št. oddanih glasovnic
1.121.475
144.080
133.051
152.923
157.101
141.847
131.727
131.826
128.920
Št. neveljavnih glasovnic
19.219
1,71 %
2.480
1,72 %
2.437
1,83 %
2.011
1,32 %
2.242
1,43 %
2.467
1,74 %
2.517
1,91 %
2.631
2,00 %
2.434
1,89 %
 Akacije
212
0,02 %
-
 212
0,16 %
-
-
-
-
-
-
 DSD
7.118
0,65 %
660
0,47 %
1.215
0,93 %
713
0,47 %
674
0,44 %
918
0,66 %
 1.504
1,16 %
758
0,59 %
676
0,53 %
 DeSUS
76.853
6,97 %
9.126
6,44 %
9.498
7,27 %
6.244
4,14 %
7.663
4,95 %
 12.302
8,83 %
9.874
7,64 %
12.017
9,30 %
10.129
8,01 %
 LGV
92.282
8,37 %
12.273
8,67 %
10.966
8,40 %
12.038
7,98 %
11.492
7,42 %
 12.889
9,25 %
9.139
7,07 %
12.543
9,71 %
10.942
8,65 %
 GZS
3.339
0,30 %
 695
0,49 %
470
0,36 %
591
0,39 %
352
0,23 %
278
0,20 %
415
0,32 %
254
0,20 %
284
0,22 %
 LDS
16.268
1,48 %
1.488
1,05 %
1.455
1,11 %
1.330
0,88 %
1.606
1,04 %
1.981
1,42 %
3.003
2,32 %
1.540
1,19 %
 3.865
3,06 %
 LZJ - PS
314.273
28,51 %
 43.233
30,53 %
 35.222
26,97 %
  61.584
40,81 %
 59.223
38,24 %
32.058
23,00 %
34.178
26,45 %
27.688
21,43 %
21.087
16,67 %
 NPS
1.100
0,10 %
-
-
 682
0,45 %
251
0,16 %
-
-
167
0,13 %
-
 NSi
53.758
4,88 %
 9.301
6,57 %
6.312
4,83 %
8.131
5,39 %
8.103
5,23 %
5.168
3,71 %
6.108
4,73 %
4.246
3,29 %
6.389
5,05 %
 SD
115.952
10,52 %
12.086
8,54 %
 23.238
17,79 %
14.350
9,51 %
13.750
8,88 %
13.662
9,80 %
12.003
9,29 %
14.171
10,97 %
12.692
10,03 %
 SDS
288.719
26,19 %
36.617
25,86 %
29.773
22,79 %
34.088
22,59 %
37.418
24,16 %
  41.289
29,62 %
 35.458
27,44 %
 38.881
30,09 %
 35.195
27,83 %
 SNS
19.786
1,80 %
2.101
1,48 %
1.790
1,37 %
1.679
1,11 %
1.975
1,28 %
2.970
2,13 %
 3.339
2,58 %
2.872
2,22 %
3.060
2,42 %
 SLS
75.311
6,83 %
8.760
6,19 %
4.964
3,80 %
6.315
4,18 %
7.097
4,58 %
11.589
8,31 %
10.158
7,86 %
9.328
7,22 %
 17.100
13,52 %
 SMS Zeleni
9.532
0,86 %
909
0,64 %
1.241
0,95 %
1.631
1,08 %
838
0,54 %
697
0,50 %
1.131
0,88 %
1.085
0,84 %
 2.000
1,58 %
 SSN
976
0,09 %
200
0,14 %
 280
0,21 %
-
184
0,12 %
-
-
171
0,13 %
141
0,11 %
 SEM-Si
1.787
0,16 %
322
0,23 %
213
0,16 %
 498
0,33 %
-
233
0,17 %
164
0,13 %
211
0,16 %
146
0,12 %
 Humana
295
0,03 %
-
 158
0,12 %
-
-
-
-
137
0,11 %
-
 TRS
13.477
1,22 %
2.173
1,53 %
2.016
1,54 %
-
 2.579
1,67 %
2.127
1,53 %
1.549
1,20 %
1.787
1,38 %
1.246
0,99 %
 ZARES
7.218
0,65 %
1.040
0,73 %
1.018
0,78 %
1.038
0,69 %
 1.061
0,69 %
619
0,44 %
752
0,58 %
721
0,56 %
969
0,77 %
 Zeleni
4.000
0,36 %
616
0,44 %
573
0,44 %
-
593
0,38 %
600
0,43 %
435
0,34 %
 618
0,48 %
565
0,45 %

na vrh