prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

GLASOVI ZA LISTO V VOLILNIH ENOTAH

DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD

Volilna enota 1 - Kranj
Volilna enota 2 - Postojna
Volilna enota 3 - Lj. Center
Volilna enota 4 - Lj. Bežigrad
Volilna enota 5 - Celje
Volilna enota 6 - Novo mesto
Volilna enota 7 - Maribor
Volilna enota 8 - Ptuj
Legenda
(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajihVOLILNA ENOTA 1. - Kranj

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. JANA KOKALJ62  0,69 % 
2. ALEN JEKLIZ104  0,64 % 
3. REFIK MAHALBAŠIĆ54  0,58 % 
4. LINA DEČMAN MOLAN (*)112  0,47 % 
5. SILVANA MALAVAŠIČ (*)117  0,41 % 
6. NEVENKA UHAN80  0,41 % 
7. MELIS SKENDEROVIĆ33  0,40 % 
8. ANRI TOMIĆ (*)98  0,36 % 
na vrh

VOLILNA ENOTA 2. - Postojna

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MARJAN POLJŠAK418  3,02 % 
2. DR. JANA ŽNIDARŠIČ141  1,06 % 
3. VIVIJANA DEKLEVA59  0,81 % 
4. MARKO KOCJANČIČ (*)175  0,77 % 
5. DRAGO KOSMAČ121  0,73 % 
6. BOŽENKA ISTENIČ65  0,60 % 
7. VALENTINA HORVAT65  0,59 % 
8. PAVEL NADOH39  0,51 % 
9. EDA KODRIČ80  0,49 % 
10. KATJA VUGA52  0,46 % 
na vrh

VOLILNA ENOTA 3. - Ljubljana Center

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. ROBERT IVANC (*)173  0,62 % 
2. MARJANA VIDMAR62  0,53 % 
3. MARIJA JOCIĆ52  0,50 % 
4. KARL HRIBŠEK58  0,46 % 
5. MATEJ KOLMANIČ67  0,45 % 
6. DAMJANA PAHOR61  0,44 % 
7. DRAGA PLUT72  0,43 % 
8. NADJA ŽNIDARČIČ FERRARI59  0,42 % 
9. PAVEL REMEC64  0,39 % 
10. SAŠO MIKLIČ45  0,38 % 
na vrh

VOLILNA ENOTA 4. - Ljubljana Bežigrad

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. URŠKA PLUT67  0,59 % 
2. MITJA VILAR119  0,55 % 
3. LADISLAV LENASSI50  0,55 % 
4. TADEJ TOMEC34  0,45 % 
5. LJERKA FRANJETIĆ DOBNIK67  0,41 % 
6. MAG. OLGA DEČMAN DOBRNJIČ62  0,41 % 
7. GORAN BREŠĆANSKI PLEŠKO (*)109  0,40 % 
8. SONJA KIRALY POTPARA56  0,40 % 
9. ROK ZUPANC65  0,38 % 
10. DANIJEL VONČINA45  0,29 % 
na vrh

VOLILNA ENOTA 5. - Celje

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. ZDENKO ROŽMAN (*)288  0,86 % 
2. MILAN MRĐENOVIĆ120  0,85 % 
3. ANDREJKA BALEK (*)171  0,68 % 
4. DRAGICA MISSIA (*)140  0,58 % 
5. MARJAN SEDMINEK56  0,55 % 
6. TJAŠA JAMNIK (*)103  0,44 % 
7. FRANČIŠKA ZEMLJIČ40  0,44 % 
na vrh

VOLILNA ENOTA 6. - Novo mesto

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ417  3,98 % 
2. VLADISLAVA NARAT160  1,68 % 
3. FRANC HERCOG77  1,42 % 
4. DEJAN HORVAT112  1,22 % 
5. DEANA DOLINŠEK95  1,00 % 
6. ŠTEFAN GRMEK165  0,98 % 
7. VIOLETA TOMIĆ (*)222  0,83 % 
8. FRANJO HORVAT113  0,65 % 
9. JOŽEF VAJDIČ92  0,64 % 
10. MARIJA ŠAUBERGER51  0,53 % 
na vrh

VOLILNA ENOTA 7. - Maribor

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. ALEKSANDER ŽUPANEK93  0,79 % 
2. FRANJA KUŠNIK62  0,77 % 
3. BRIGITA LEP63  0,70 % 
4. JANEZ JEMEC58  0,65 % 
5. ALEŠ PETROVIČ75  0,65 % 
6. LEON TURNŠEK82  0,61 % 
7. LIDIJA PESEK62  0,57 % 
8. TADEJ JANŽIČ66  0,55 % 
9. MARIJA KLEMENC73  0,47 % 
10. MIRAN CVETKO46  0,46 % 
11. VERONIKA JANČIČ78  0,43 % 
na vrh

VOLILNA ENOTA 8. - Ptuj

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. LIDIJA KRAMAR96  0,84 % 
2. SREČKO MURŠIČ70  0,76 % 
3. DUŠAN MUROVEC68  0,58 % 
4. IVAN AJTNIK53  0,56 % 
5. BOJAN OSOJNIK55  0,56 % 
6. MAKSIMILJAN PERKO59  0,55 % 
7. INGRID ZADRAVEC60  0,54 % 
8. VERONIKA ŽUPANEK64  0,45 % 
9. ERIK KOS42  0,44 % 
10. MAJDA PUCKO60  0,37 % 
11. ARMANDO RADOMIR HREŠČAK49  0,37 % 
na vrh


na vrh