prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH

VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto

Legenda
(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih


DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. IVAN HRŠAK581  10,69 % 
2. FRANC PIPAN894  9,77 % 
3. JOŽE RANZINGER884  9,30 % 
4. ALOJZ VAJDIČ826  8,68 % 
5. ADOLF ZUPAN1.482  8,50 % 
6. MILENA DOBRŠEK797  8,26 % 
7. ŠTEFAN MISJA1.132  7,80 % 
8. MITJA DRŽANIČ855  6,93 % 
9. MAG. VALENTINA VUK891  6,23 % 
10. JOŽICA MAJCEN1.033  6,11 % 
11. IVANKA KIRM499  4,77 % 
na vrh

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MAG. KATARINA HOČEVAR925  9,73 % 
2. JANJA PODKORITNIK KAMENŠEK883  9,15 % 
3. GREGOR MACEDONI1.476  8,46 % 
4. JANEZ SELAK1.251  7,41 % 
5. JOŽEF PRESKAR (*)1.353  6,89 % 
6. MATJAŽ PUST369  6,79 % 
7. BORIS MEGLIČ951  6,65 % 
8. MAG. EDITA OREHOVEC571  6,00 % 
9. SUZANA PETROVIĆ711  5,76 % 
10. MONIKA BRAČIKA649  4,47 % 
na vrh

LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. JOŽE VELIKONJA2.190  40,28 % 
2. MAG. BARBARA ŽGAJNER TAVŠ3.282  34,49 % 
3. RENATA BRUNSKOLE4.850  33,44 % 
4. DR. STOJAN PELKO5.648  32,38 % 
5. ISTOK CILENŠEK3.051  32,08 % 
6. JURIJ PEZDIRC3.553  28,80 % 
7. MAG. ROBERT PLANINC3.253  22,75 % 
8. DRAGO KROŠELJ1.912  20,89 % 
9. DR. MARTA BON2.105  20,10 % 
10. RAFKO KRIŽMAN2.907  17,21 % 
11. JELKA ŽEKAR1.427  14,79 % 
na vrh

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MATJAŽ HAN2.138  22,16 % 
2. SEBASTJAN LEDINEK1.198  12,59 % 
3. SONIBOJ KNEŽAK609  11,20 % 
4. MITJA CIZEJ1.054  11,08 % 
5. DARJA KAPŠ1.299  8,96 % 
6. JOŽEFA ŠEPETAVC1.420  8,14 % 
7. ANTON KMETIČ930  7,54 % 
8. MITJA JERAS734  7,01 % 
9. MAG. SAŠA JERELE1.150  6,81 % 
10. BORIS URBANICA919  6,43 % 
11. BREDA DRENEK SOTOŠEK552  6,03 % 
na vrh

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. IVAN GRILL6.639  39,30 % 
2. MAG. ANDREJ VIZJAK4.440  35,99 % 
3. ZVONKO LAH3.604  34,42 % 
4. TOMAŽ LISEC3.079  33,64 % 
5. MAG. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK2.585  26,79 % 
6. SAMANTHA SRŠEN3.704  25,91 % 
7. BOJAN KEKEC4.348  24,92 % 
8. SONJA KLEMENC KRIŽAN2.877  19,83 % 
9. MAG. BORUT DOLANC1.821  19,14 % 
10. NATAŠA MAHNE1.687  17,74 % 
11. MIRAN VIDMAR674  12,40 % 
na vrh

SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. FRANC BOGOVIČ2.895  20,25 % 
2. ROMAN ŽVEGLIČ1.269  13,87 % 
3. IVAN BUKOVEC1.259  8,68 % 
4. MAG. FRANC BAČAR1.357  8,03 % 
5. SILVESTER PRPAR795  7,59 % 
6. ALJAŽ KRPIČ611  6,33 % 
7. IRENA ULE449  4,72 % 
8. IGOR ILAR739  4,24 % 
9. ALENKA PRESKAR463  3,75 % 
10. MAJA KLEMEN COKAN127  2,34 % 
11. MARIJA OVEN194  2,04 % 
na vrh


na vrh