prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH

VOLILNA ENOTA 7 - Maribor

Legenda
(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih


DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MARJANA KOTNIK POROPAT920  11,47 % 
2. UROŠ PRIKL971  10,84 % 
3. JANEZ UJČIČ1.019  10,26 % 
4. SLAVKO JAVORIĆ1.505  9,70 % 
5. TONE KRANJC1.059  9,68 % 
6. IRENA MAJCEN1.735  9,50 % 
7. MARJAN MALEK1.244  9,33 % 
8. JOŽEF KOŠIR1.017  8,45 % 
9. INGEBORG KRUNIĆ981  8,36 % 
10. DR. VILIBALD PREMZL695  7,80 % 
11. STANISLAVA NATERER871  7,54 % 
na vrh

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MAG. TRUDA PEPELNIK899  11,21 % 
2. BRANKO KURNJEK (*)2.721  10,86 % 
3. MAG. PAVLA MLINARIČ1.186  10,84 % 
4. JANI SORŠAK (*)1.827  9,70 % 
5. MAG. CVETKA ŽIROVNIK860  9,60 % 
6. IVAN PRISTOVNIK1.750  9,59 % 
7. DRAGO MLAKAR1.099  9,51 % 
8. JASNA KLARA ŠIŠKA987  8,20 % 
9. GRETA PEZDEVŠEK1.214  7,82 % 
na vrh

LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MAG. BORUT AMBROŽIČ2.591  29,08 % 
2. PETER VILFAN2.707  27,26 % 
3. DRAGAN BOSNIĆ2.969  27,14 % 
4. ALENKA LAMPE2.330  26,01 % 
5. PETRA PADEŽANIN2.520  21,49 % 
6. MAJDA BOŽIČ2.697  20,22 % 
7. STANISLAV ŠKET3.046  19,62 % 
8. MAG. JERNEJ OSOLE2.317  19,24 % 
9. MAG. KARIN JURŠE2.004  17,34 % 
10. VEKOSLAV ŠTERMAN1.386  17,28 % 
11. PETER AMBROŽIČ3.121  17,10 % 
na vrh

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MAG. MAJDA POTRATA1.341  15,05 % 
2. MATEVŽ FRANGEŽ1.461  13,35 % 
3. NATAŠA TUŠEK1.534  13,08 % 
4. MAG. BORIS SOVIČ1.154  12,88 % 
5. BOGDAN ČEPIČ1.241  12,50 % 
6. DR. MARTIN KRAMAR1.495  11,21 % 
7. MAG. JOŽEF PIPENBAHER1.972  10,80 % 
8. MARJANA KRALJ852  10,62 % 
9. ŠPELA AJDIČ1.037  8,97 % 
10. DR. MARINKA VOVK960  7,97 % 
11. MIRAN KOŠTOMAJ1.124  7,24 % 
na vrh

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MATEJA PUČNIK4.167  34,61 % 
2. DR. VINKO GORENAK5.368  34,58 % 
3. JOŽEF JEROVŠEK6.241  34,19 % 
4. GREGOR PIVEC3.750  32,45 % 
5. IVAN PIŠEK3.983  29,87 % 
6. DR. VLASTA KRMELJ2.357  29,39 % 
7. KATJA ŠOBA3.235  27,58 % 
8. STOJAN AUER2.423  27,05 % 
9. DR. MILAN ZVER2.531  25,49 % 
10. DR. ANDREJA ŠPERNJAK2.767  25,29 % 
11. MAG. TOMAŽ KANCLER2.059  23,11 % 
na vrh

SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Kandidat
Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. JANEZ RIBIČ1.612  13,95 % 
2. SIMON UNUK1.741  9,54 % 
3. RENATA GABROVEC1.119  9,29 % 
4. BOŽIDAR SOK1.196  7,70 % 
5. MAG. SREČKO ZORKO831  7,09 % 
6. JOŽEF ŽUNKOVIČ940  7,05 % 
7. MARTIN KRAJNC489  6,10 % 
8. VALERIJA LEŠNIK337  3,76 % 
9. MARIJA MOJCA TROBENTAR404  3,69 % 
10. ROSANA ŽVEGLIČ DIMČIĆ359  3,62 % 
11. ASTRID BAH300  3,37 % 
na vrh


na vrh