prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 2 - Postojna

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Tolmin
VO 2
Piran
VO 3
Izola
VO 4
Koper I
VO 5
Koper II
VO 6
Sežana
VO 7
Ilirska Bistrica
VO 8
Postojna
VO 9
Nova Gorica I
VO 10
Nova Gorica II
VO 11
Ajdovščina
Št. oddanih glasovnic
133.051
11.060
8.656
7.893
11.158
14.451
13.544
7.486
11.421
16.872
16.424
14.086
Št. neveljavnih glasovnic
2.437
1,83 %
227
2,05 %
158
1,83 %
179
2,27 %
222
1,99 %
269
1,86 %
288
2,13 %
184
2,46 %
197
1,72 %
276
1,64 %
207
1,26 %
230
1,63 %
 Akacije
212
0,16 %
27
0,25 %
12
0,14 %
15
0,19 %
 36
0,33 %
36
0,25 %
28
0,21 %
10
0,14 %
13
0,12 %
14
0,08 %
16
0,10 %
5
0,04 %
 DSD
1.215
0,93 %
65
0,60 %
54
0,64 %
39
0,51 %
65
0,59 %
121
0,85 %
141
1,06 %
59
0,81 %
52
0,46 %
121
0,73 %
80
0,49 %
 418
3,02 %
 DeSUS
9.498
7,27 %
717
6,62 %
805
9,47 %
661
8,57 %
912
8,34 %
 1.328
9,36 %
1.155
8,71 %
788
10,79 %
607
5,41 %
984
5,93 %
758
4,67 %
783
5,65 %
 LGV
10.966
8,40 %
909
8,39 %
703
8,27 %
621
8,05 %
856
7,83 %
1.216
8,57 %
1.101
8,31 %
732
10,02 %
931
8,29 %
 1.396
8,41 %
1.175
7,25 %
1.326
9,57 %
 GZS
470
0,36 %
 111
1,02 %
17
0,20 %
25
0,32 %
35
0,32 %
29
0,20 %
38
0,29 %
15
0,21 %
27
0,24 %
84
0,51 %
72
0,44 %
17
0,12 %
 LDS
1.455
1,11 %
140
1,29 %
99
1,16 %
101
1,31 %
126
1,15 %
161
1,14 %
184
1,39 %
71
0,97 %
121
1,08 %
 222
1,34 %
140
0,86 %
90
0,65 %
 LZJ - PS
35.222
26,97 %
1.944
17,95 %
 2.892
34,03 %
 2.832
36,71 %
 4.178
38,20 %
  4.355
30,71 %
 3.644
27,49 %
1.826
25,01 %
 3.644
32,47 %
3.308
19,93 %
4.327
26,68 %
2.272
16,40 %
 NPS
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 NSi
6.312
4,83 %
735
6,78 %
222
2,61 %
141
1,83 %
273
2,50 %
515
3,63 %
353
2,66 %
229
3,14 %
512
4,56 %
1.104
6,65 %
645
3,98 %
 1.583
11,42 %
 SD
23.238
17,79 %
1.158
10,69 %
1.574
18,52 %
1.408
18,25 %
1.833
16,76 %
2.286
16,12 %
2.863
21,60 %
842
11,53 %
1.102
9,82 %
3.650
21,99 %
  4.684
28,88 %
1.838
13,27 %
 SDS
29.773
22,79 %
 3.538
32,66 %
1.458
17,16 %
1.154
14,96 %
1.666
15,23 %
2.783
19,62 %
2.480
18,71 %
 1.926
26,38 %
3.146
28,03 %
  4.335
26,12 %
3.002
18,51 %
 4.285
30,93 %
 SNS
1.790
1,37 %
202
1,86 %
111
1,31 %
98
1,27 %
115
1,05 %
 293
2,07 %
203
1,53 %
123
1,68 %
106
0,94 %
214
1,29 %
224
1,38 %
101
0,73 %
 SLS
4.964
3,80 %
702
6,48 %
146
1,72 %
227
2,94 %
220
2,01 %
458
3,23 %
481
3,63 %
377
5,16 %
588
5,24 %
638
3,84 %
386
2,38 %
 741
5,35 %
 SMS Zeleni
1.241
0,95 %
 294
2,71 %
78
0,92 %
69
0,89 %
83
0,76 %
89
0,63 %
124
0,94 %
37
0,51 %
51
0,45 %
146
0,88 %
104
0,64 %
166
1,20 %
 SSN
280
0,21 %
27
0,25 %
28
0,33 %
14
0,18 %
18
0,16 %
27
0,19 %
 48
0,36 %
19
0,26 %
20
0,18 %
37
0,22 %
15
0,09 %
27
0,19 %
 SEM-Si
213
0,16 %
13
0,12 %
11
0,13 %
9
0,12 %
18
0,16 %
 57
0,40 %
17
0,13 %
8
0,11 %
7
0,06 %
27
0,16 %
30
0,18 %
16
0,12 %
 Humana
158
0,12 %
14
0,13 %
 27
0,32 %
8
0,10 %
21
0,19 %
10
0,07 %
18
0,14 %
11
0,15 %
9
0,08 %
14
0,08 %
21
0,13 %
5
0,04 %
 TRS
2.016
1,54 %
147
1,36 %
163
1,92 %
150
1,94 %
252
2,30 %
224
1,58 %
212
1,60 %
73
1,00 %
183
1,63 %
185
1,11 %
 307
1,89 %
120
0,87 %
 ZARES
1.018
0,78 %
39
0,36 %
45
0,53 %
99
1,28 %
162
1,48 %
121
0,85 %
89
0,67 %
127
1,74 %
69
0,61 %
58
0,35 %
 177
1,09 %
32
0,23 %
 Zeleni
573
0,44 %
51
0,47 %
53
0,62 %
43
0,56 %
67
0,61 %
73
0,51 %
 77
0,58 %
29
0,40 %
36
0,32 %
59
0,36 %
54
0,33 %
31
0,22 %


na vrh