prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 3 - Ljubljana Center

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Cerknica- Logatec
VO 2
Vrhnika
VO 3
LJ-Vič- Rudnik I
VO 4
LJ-Vič- Rudnik II
VO 5
LJ-Vič- Rudnik III
VO 6
LJ-Vič- Rudnik IV
VO 7
LJ-Center
VO 8
LJ-Šiška I
VO 9
LJ-Šiška II
VO 10
LJ-Šiška III
VO 11
LJ-Šiška IV
Št. oddanih glasovnic
152.923
17.141
14.036
16.752
12.074
11.883
15.065
14.343
10.434
12.815
12.606
15.774
Št. neveljavnih glasovnic
2.011
1,32 %
254
1,48 %
198
1,41 %
257
1,53 %
131
1,08 %
136
1,14 %
182
1,21 %
176
1,23 %
131
1,26 %
154
1,20 %
140
1,11 %
252
1,60 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DSD
713
0,47 %
72
0,43 %
61
0,44 %
64
0,39 %
45
0,38 %
62
0,53 %
67
0,45 %
59
0,42 %
52
0,50 %
58
0,46 %
79
0,63 %
 94
0,61 %
 DeSUS
6.244
4,14 %
700
4,15 %
699
5,05 %
673
4,08 %
359
3,01 %
467
3,98 %
587
3,94 %
421
2,97 %
430
4,17 %
517
4,08 %
515
4,13 %
 876
5,64 %
 LGV
12.038
7,98 %
 1.618
9,58 %
1.196
8,64 %
1.266
7,68 %
902
7,55 %
931
7,93 %
1.335
8,97 %
923
6,52 %
690
6,70 %
876
6,92 %
955
7,66 %
1.346
8,67 %
 GZS
591
0,39 %
55
0,33 %
71
0,51 %
55
0,33 %
24
0,20 %
34
0,29 %
62
0,42 %
54
0,38 %
41
0,40 %
31
0,24 %
56
0,45 %
 108
0,70 %
 LDS
1.330
0,88 %
 194
1,15 %
99
0,72 %
120
0,73 %
87
0,73 %
85
0,72 %
119
0,80 %
155
1,09 %
150
1,46 %
104
0,82 %
99
0,79 %
118
0,76 %
 LZJ - PS
61.584
40,81 %
 4.895
28,99 %
 5.066
36,61 %
 5.872
35,60 %
 5.967
49,96 %
 5.482
46,67 %
 4.790
32,18 %
  6.807
48,05 %
 5.200
50,47 %
 6.241
49,29 %
 5.682
45,58 %
 5.582
35,96 %
 NPS
682
0,45 %
 100
0,59 %
78
0,56 %
79
0,48 %
33
0,28 %
55
0,47 %
64
0,43 %
48
0,34 %
58
0,56 %
40
0,32 %
53
0,43 %
74
0,48 %
 NSi
8.131
5,39 %
 1.419
8,40 %
794
5,74 %
860
5,21 %
485
4,06 %
446
3,80 %
1.134
7,62 %
712
5,03 %
323
3,14 %
431
3,40 %
573
4,60 %
954
6,15 %
 SD
14.350
9,51 %
1.381
8,18 %
1.323
9,56 %
1.204
7,30 %
962
8,05 %
1.265
10,77 %
1.257
8,45 %
 1.756
12,40 %
1.150
11,16 %
1.514
11,96 %
1.240
9,95 %
1.298
8,36 %
 SDS
34.088
22,59 %
 4.872
28,85 %
3.262
23,57 %
4.708
28,54 %
2.338
19,58 %
2.245
19,11 %
4.327
29,07 %
2.348
16,57 %
1.653
16,04 %
2.104
16,62 %
2.463
19,76 %
3.768
24,28 %
 SNS
1.679
1,11 %
196
1,16 %
203
1,47 %
 221
1,34 %
130
1,09 %
103
0,88 %
164
1,10 %
112
0,79 %
118
1,15 %
102
0,81 %
120
0,96 %
210
1,35 %
 SLS
6.315
4,18 %
944
5,59 %
759
5,48 %
 1.145
6,94 %
384
3,22 %
302
2,57 %
688
4,62 %
330
2,33 %
209
2,03 %
345
2,72 %
391
3,14 %
818
5,27 %
 SMS Zeleni
1.631
1,08 %
163
0,97 %
134
0,97 %
138
0,84 %
116
0,97 %
112
0,95 %
183
1,23 %
 213
1,50 %
120
1,16 %
152
1,20 %
146
1,17 %
154
0,99 %
 SSN
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 SEM-Si
498
0,33 %
44
0,26 %
49
0,35 %
32
0,19 %
47
0,39 %
51
0,43 %
43
0,29 %
 54
0,38 %
40
0,39 %
48
0,38 %
44
0,35 %
46
0,30 %
 Humana
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 TRS
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 ZARES
1.038
0,69 %
 234
1,39 %
44
0,32 %
58
0,35 %
64
0,54 %
107
0,91 %
63
0,42 %
175
1,24 %
69
0,67 %
98
0,77 %
50
0,40 %
76
0,49 %
 Zeleni
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


na vrh