prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 7 - Maribor

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Šmarje pri Jelšah
VO 2
Slovenska Bistrica
VO 3
Slovenske Konjice
VO 4
Ruše
VO 5
Maribor I
VO 6
Maribor II
VO 7
Maribor III
VO 8
Maribor IV
VO 9
Maribor V
VO 10
Maribor VI
VO 11
Maribor VII
Št. oddanih glasovnic
131.826
15.895
18.544
12.286
8.236
11.906
13.595
11.815
9.031
10.177
11.158
9.183
Št. neveljavnih glasovnic
2.631
2,00 %
372
2,34 %
288
1,55 %
245
1,99 %
217
2,63 %
177
1,49 %
260
1,91 %
260
2,20 %
120
1,33 %
248
2,44 %
218
1,95 %
226
2,46 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DSD
758
0,59 %
73
0,47 %
78
0,43 %
66
0,55 %
62
0,77 %
 93
0,79 %
82
0,61 %
75
0,65 %
58
0,65 %
46
0,46 %
62
0,57 %
63
0,70 %
 DeSUS
12.017
9,30 %
1.505
9,70 %
 1.735
9,50 %
1.017
8,45 %
920
11,47 %
981
8,36 %
1.244
9,33 %
871
7,54 %
695
7,80 %
1.019
10,26 %
1.059
9,68 %
971
10,84 %
 LGV
12.543
9,71 %
1.214
7,82 %
 1.750
9,59 %
987
8,20 %
899
11,21 %
1.274
10,86 %
1.447
10,85 %
1.099
9,51 %
876
9,83 %
951
9,58 %
1.186
10,84 %
860
9,60 %
 GZS
254
0,20 %
19
0,12 %
17
0,09 %
10
0,08 %
11
0,14 %
11
0,09 %
 103
0,77 %
30
0,26 %
9
0,10 %
26
0,26 %
10
0,09 %
8
0,09 %
 LDS
1.540
1,19 %
176
1,13 %
127
0,70 %
111
0,92 %
 394
4,91 %
143
1,22 %
125
0,94 %
85
0,74 %
109
1,22 %
92
0,93 %
103
0,94 %
75
0,84 %
 LZJ - PS
27.688
21,43 %
3.046
19,62 %
 3.121
17,10 %
2.317
19,24 %
1.386
17,28 %
2.520
21,49 %
2.697
20,22 %
2.004
17,34 %
 2.591
29,08 %
 2.707
27,26 %
 2.969
27,14 %
2.330
26,01 %
 NPS
167
0,13 %
23
0,15 %
27
0,15 %
17
0,14 %
-
17
0,14 %
15
0,11 %
 68
0,59 %
-
-
-
-
 NSi
4.246
3,29 %
 1.085
6,99 %
551
3,02 %
639
5,31 %
189
2,36 %
288
2,46 %
349
2,62 %
301
2,60 %
215
2,41 %
242
2,44 %
193
1,76 %
194
2,17 %
 SD
14.171
10,97 %
1.124
7,24 %
 1.972
10,80 %
960
7,97 %
852
10,62 %
1.534
13,08 %
1.495
11,21 %
1.037
8,97 %
1.341
15,05 %
1.241
12,50 %
1.461
13,35 %
1.154
12,88 %
 SDS
38.881
30,09 %
 5.368
34,58 %
  6.241
34,19 %
 4.167
34,61 %
 2.357
29,39 %
 3.235
27,58 %
 3.983
29,87 %
 3.750
32,45 %
2.059
23,11 %
2.531
25,49 %
2.767
25,29 %
 2.423
27,05 %
 SNS
2.872
2,22 %
318
2,05 %
281
1,54 %
248
2,06 %
188
2,34 %
297
2,53 %
 384
2,88 %
263
2,28 %
153
1,72 %
263
2,65 %
269
2,46 %
208
2,32 %
 SLS
9.328
7,22 %
1.196
7,70 %
 1.741
9,54 %
1.119
9,29 %
489
6,10 %
831
7,09 %
940
7,05 %
1.612
13,95 %
300
3,37 %
359
3,62 %
404
3,69 %
337
3,76 %
 SMS Zeleni
1.085
0,84 %
62
0,40 %
123
0,67 %
55
0,46 %
113
1,41 %
 152
1,30 %
116
0,87 %
108
0,93 %
78
0,88 %
93
0,94 %
123
1,12 %
62
0,69 %
 SSN
171
0,13 %
20
0,13 %
21
0,12 %
27
0,22 %
9
0,11 %
7
0,06 %
16
0,12 %
10
0,09 %
13
0,15 %
 28
0,28 %
12
0,11 %
8
0,09 %
 SEM-Si
211
0,16 %
29
0,19 %
 35
0,19 %
13
0,11 %
11
0,14 %
16
0,14 %
18
0,13 %
15
0,13 %
26
0,29 %
22
0,22 %
13
0,12 %
13
0,15 %
 Humana
137
0,11 %
18
0,12 %
 24
0,13 %
-
8
0,10 %
21
0,18 %
9
0,07 %
10
0,09 %
11
0,12 %
15
0,15 %
9
0,08 %
12
0,13 %
 TRS
1.787
1,38 %
140
0,90 %
173
0,95 %
93
0,77 %
86
1,07 %
214
1,82 %
147
1,10 %
138
1,19 %
 265
2,97 %
183
1,84 %
194
1,77 %
154
1,72 %
 ZARES
721
0,56 %
56
0,36 %
 163
0,89 %
141
1,17 %
18
0,22 %
38
0,32 %
100
0,75 %
25
0,22 %
47
0,53 %
54
0,54 %
42
0,38 %
37
0,41 %
 Zeleni
618
0,48 %
51
0,33 %
 76
0,42 %
54
0,45 %
27
0,34 %
57
0,49 %
65
0,49 %
54
0,47 %
65
0,73 %
57
0,57 %
64
0,59 %
48
0,54 %


na vrh