prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

UDELEŽBA NA VOLITVAH - PO IMENU

Podatki za celotno Slovenijo

Na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor je imelo pravico glasovati skupaj 1.709.692 volivcev. Glasovalo je skupaj 1.121.573 volivcev in sicer:

Predčasne volitve v državni zbor RS
Volitve 2011
glasovalo skupaj
1.121.573
glasovalo po volilnih imenikih
1.121.535
glasovalo s potrdilom
38
volilna udeležba
65,60 %
Podatki za volilne okraje - urejeni po imenu

Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Ajdovščina
20.320
14.086
69,32 %
Brežice
21.554
12.503
58,01 %
Celje I
29.342
18.995
64,74 %
Celje II
23.464
14.938
63,66 %
Cerknica- Logatec
24.262
17.141
70,65 %
Črnomelj- Metlika
23.328
14.815
63,51 %
Domžale I
22.840
16.428
71,93 %
Domžale II
21.432
15.620
72,88 %
Dravograd- Radlje
21.472
13.428
62,54 %
Gornja Radgona
18.358
11.009
59,97 %
Grosuplje
30.381
21.734
71,54 %
Hrastnik
8.527
5.568
65,30 %
Idrija
14.041
9.199
65,52 %
Ilirska Bistrica
13.283
7.486
56,36 %
Izola
12.909
7.893
61,14 %
Jesenice
26.789
16.657
62,18 %
Kamnik
27.518
19.611
71,27 %
Kočevje
15.087
9.310
61,71 %
Koper I
18.828
11.158
59,26 %
Koper II
23.776
14.451
60,78 %
Kranj I
20.772
14.203
68,38 %
Kranj II
20.831
14.470
69,46 %
Kranj III
22.963
16.927
73,71 %
Krško
24.196
14.526
60,03 %
Laško
15.594
9.884
63,38 %
Lenart
15.728
9.569
60,84 %
Lendava
22.392
11.688
52,20 %
Litija
16.842
11.638
69,10 %
LJ- Bežigrad I
23.327
17.314
74,22 %
LJ- Bežigrad II
22.062
15.383
69,73 %
LJ-Center
21.876
14.344
65,57 %
LJ-Moste- Polje I
22.261
16.132
72,47 %
LJ-Moste- Polje II
16.970
11.574
68,20 %
LJ-Moste- Polje III
20.849
14.292
68,55 %
LJ-Šiška I
14.885
10.436
70,11 %
LJ-Šiška II
17.935
12.816
71,46 %
LJ-Šiška III
17.295
12.606
72,89 %
LJ-Šiška IV
21.125
15.774
74,67 %
Ljutomer
15.817
9.712
61,40 %
LJ-Vič- Rudnik I
23.138
16.759
72,43 %
LJ-Vič- Rudnik II
16.496
12.075
73,20 %
LJ-Vič- Rudnik III
16.267
11.883
73,05 %
LJ-Vič- Rudnik IV
20.639
15.068
73,01 %
Maribor I
18.703
11.906
63,66 %
Maribor II
21.000
13.607
64,80 %
Maribor III
19.121
11.817
61,80 %
Maribor IV
15.286
9.032
59,09 %
Maribor V
17.659
10.187
57,69 %
Maribor VI
17.432
11.158
64,01 %
Maribor VII
15.952
9.183
57,57 %
Mozirje
13.816
9.288
67,23 %
Murska Sobota I
26.031
14.511
55,75 %
Murska Sobota II
25.742
16.240
63,09 %
Nova Gorica I
25.747
16.872
65,53 %
Nova Gorica II
24.694
16.426
66,52 %
Novo mesto I
26.427
17.259
65,31 %
Novo mesto II
25.859
17.754
68,66 %
Ormož
14.992
9.356
62,41 %
Pesnica
16.835
10.021
59,52 %
Piran
14.904
8.657
58,09 %
Postojna
17.980
11.421
63,52 %
Ptuj I
21.275
13.482
63,37 %
Ptuj II
17.935
11.316
63,09 %
Ptuj III
20.499
12.023
58,65 %
Radovljica I
13.977
9.417
67,37 %
Radovljica II
15.977
10.698
66,96 %
Ravne na Koroškem
22.108
14.349
64,90 %
Ribnica
11.634
7.686
66,06 %
Ruše
13.257
8.236
62,13 %
Sevnica
14.837
9.336
62,92 %
Sežana
21.441
13.545
63,17 %
Slovenj Gradec
18.239
12.235
67,08 %
Slovenska Bistrica
29.978
18.544
61,86 %
Slovenske Konjice
19.151
12.286
64,15 %
Šentjur
16.972
10.497
61,85 %
Škofja Loka I
18.455
13.514
73,23 %
Škofja Loka II
15.202
10.906
71,74 %
Šmarje pri Jelšah
27.818
15.895
57,14 %
Tolmin
17.008
11.060
65,03 %
Trbovlje
14.772
9.711
65,74 %
Trebnje
16.265
10.689
65,72 %
Tržič
12.745
8.492
66,63 %
Velenje I
16.965
11.536
68,00 %
Velenje II
17.727
12.274
69,24 %
Vrhnika
19.093
14.036
73,51 %
Zagorje
14.339
9.692
67,59 %
Žalec I
17.711
11.928
67,35 %
Žalec II
18.361
12.392
67,49 %

na vrh