prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 1 - Kranj

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Jesenice
VO 2
Radovljica I
VO 3
Radovljica II
VO 4
Kranj I
VO 5
Kranj II
VO 6
Kranj III
VO 7
Tržič
VO 8
Škofja Loka I
VO 9
Škofja Loka II
VO 10
Kamnik
VO 11
Idrija
Št. oddanih glasovnic
144.080
16.657
9.416
10.698
14.203
14.468
16.923
8.491
13.514
10.906
19.605
9.199
Št. neveljavnih glasovnic
2.480
1,72 %
348
2,09 %
183
1,94 %
173
1,62 %
253
1,78 %
216
1,49 %
232
1,37 %
196
2,31 %
206
1,52 %
163
1,49 %
305
1,56 %
205
2,23 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DSD
660
0,47 %
 104
0,64 %
54
0,58 %
42
0,40 %
47
0,34 %
70
0,49 %
56
0,34 %
33
0,40 %
67
0,50 %
45
0,42 %
80
0,41 %
62
0,69 %
 DeSUS
9.126
6,44 %
1.031
6,32 %
726
7,86 %
703
6,68 %
885
6,34 %
918
6,44 %
1.043
6,25 %
702
8,46 %
645
4,85 %
515
4,79 %
 1.533
7,94 %
425
4,73 %
 LGV
12.273
8,67 %
1.367
8,38 %
816
8,84 %
967
9,19 %
1.167
8,37 %
1.209
8,48 %
 1.509
9,04 %
795
9,58 %
1.128
8,48 %
1.095
10,19 %
1.444
7,48 %
776
8,63 %
 GZS
695
0,49 %
109
0,67 %
 229
2,48 %
97
0,92 %
32
0,23 %
40
0,28 %
37
0,22 %
20
0,24 %
54
0,41 %
32
0,30 %
21
0,11 %
24
0,27 %
 LDS
1.488
1,05 %
192
1,18 %
155
1,68 %
112
1,06 %
147
1,05 %
123
0,86 %
135
0,81 %
 204
2,46 %
100
0,75 %
87
0,81 %
170
0,88 %
63
0,70 %
 LZJ - PS
43.233
30,53 %
  6.426
39,40 %
 2.543
27,54 %
 3.124
29,68 %
 5.520
39,57 %
 5.459
38,30 %
3.868
23,17 %
 2.508
30,24 %
 3.988
29,97 %
1.878
17,48 %
 6.129
31,76 %
1.790
19,90 %
 NPS
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 NSi
9.301
6,57 %
588
3,61 %
565
6,12 %
624
5,93 %
634
4,54 %
689
4,83 %
1.181
7,08 %
400
4,82 %
978
7,35 %
1.100
10,24 %
 1.982
10,27 %
560
6,23 %
 SD
12.086
8,54 %
 1.581
9,69 %
910
9,86 %
1.040
9,88 %
1.200
8,60 %
1.196
8,39 %
1.066
6,39 %
588
7,09 %
893
6,71 %
704
6,55 %
1.441
7,47 %
1.467
16,31 %
 SDS
36.617
25,86 %
3.278
20,10 %
2.214
23,98 %
2.529
24,03 %
3.069
22,00 %
3.187
22,36 %
  5.366
32,15 %
2.285
27,55 %
3.876
29,13 %
 3.644
33,92 %
4.690
24,30 %
 2.479
27,56 %
 SNS
2.101
1,48 %
227
1,39 %
207
2,24 %
224
2,13 %
169
1,21 %
179
1,26 %
242
1,45 %
101
1,22 %
180
1,35 %
141
1,31 %
 297
1,54 %
134
1,49 %
 SLS
8.760
6,19 %
638
3,91 %
471
5,10 %
533
5,06 %
477
3,42 %
622
4,36 %
 1.696
10,16 %
435
5,24 %
816
6,13 %
1.209
11,25 %
974
5,05 %
889
9,88 %
 SMS Zeleni
909
0,64 %
75
0,46 %
63
0,68 %
129
1,23 %
75
0,54 %
72
0,51 %
84
0,50 %
23
0,28 %
 152
1,14 %
71
0,66 %
87
0,45 %
78
0,87 %
 SSN
200
0,14 %
25
0,15 %
11
0,12 %
20
0,19 %
13
0,09 %
 29
0,20 %
23
0,14 %
9
0,11 %
20
0,15 %
18
0,17 %
20
0,10 %
12
0,13 %
 SEM-Si
322
0,23 %
35
0,21 %
30
0,32 %
24
0,23 %
30
0,22 %
34
0,24 %
34
0,20 %
12
0,14 %
 40
0,30 %
26
0,24 %
34
0,18 %
23
0,26 %
 Humana
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 TRS
2.173
1,53 %
244
1,50 %
140
1,52 %
179
1,70 %
 335
2,40 %
260
1,82 %
236
1,41 %
120
1,45 %
163
1,22 %
122
1,14 %
228
1,18 %
146
1,62 %
 ZARES
1.040
0,73 %
 292
1,79 %
48
0,52 %
94
0,89 %
89
0,64 %
105
0,74 %
47
0,28 %
29
0,35 %
160
1,20 %
31
0,29 %
115
0,60 %
30
0,33 %
 Zeleni
616
0,44 %
 97
0,59 %
51
0,55 %
84
0,80 %
61
0,44 %
60
0,42 %
68
0,41 %
31
0,37 %
48
0,36 %
25
0,23 %
55
0,28 %
36
0,40 %


na vrh