prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 5 - Celje

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Šentjur
VO 2
Celje I
VO 3
Celje II
VO 4
Žalec I
VO 5
Žalec II
VO 6
Mozirje
VO 7
Velenje I
VO 8
Velenje II
VO 9
Slovenj Gradec
VO 10
Ravne na Koroškem
VO 11
Dravograd- Radlje
Št. oddanih glasovnic
141.847
10.497
18.995
14.937
11.928
12.392
9.287
11.536
12.273
12.225
14.349
13.428
Št. neveljavnih glasovnic
2.467
1,74 %
225
2,14 %
361
1,90 %
224
1,50 %
191
1,60 %
184
1,48 %
135
1,45 %
243
2,11 %
255
2,08 %
212
1,73 %
211
1,47 %
226
1,68 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DSD
918
0,66 %
56
0,55 %
 167
0,90 %
121
0,82 %
66
0,56 %
74
0,61 %
40
0,44 %
48
0,43 %
55
0,46 %
55
0,46 %
120
0,85 %
116
0,88 %
 DeSUS
12.302
8,83 %
896
8,72 %
1.635
8,77 %
1.284
8,73 %
 1.658
14,13 %
1.265
10,36 %
511
5,58 %
899
7,96 %
940
7,82 %
815
6,78 %
1.125
7,96 %
1.274
9,65 %
 LGV
12.889
9,25 %
1.028
10,01 %
 1.743
9,35 %
1.364
9,27 %
1.007
8,58 %
1.207
9,89 %
1.021
11,16 %
720
6,38 %
605
5,03 %
1.206
10,04 %
1.469
10,39 %
1.519
11,51 %
 GZS
278
0,20 %
14
0,14 %
 57
0,31 %
51
0,35 %
18
0,15 %
33
0,27 %
8
0,09 %
15
0,13 %
12
0,10 %
14
0,12 %
21
0,15 %
35
0,27 %
 LDS
1.981
1,42 %
279
2,72 %
 407
2,18 %
166
1,13 %
172
1,47 %
184
1,51 %
71
0,78 %
113
1,00 %
183
1,52 %
84
0,70 %
151
1,07 %
171
1,30 %
 LZJ - PS
32.058
23,00 %
1.555
15,14 %
4.119
22,10 %
  4.429
30,10 %
2.549
21,72 %
2.759
22,60 %
1.572
17,18 %
 3.414
30,23 %
2.475
20,59 %
 3.378
28,12 %
3.375
23,87 %
2.433
18,43 %
 NPS
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 NSi
5.168
3,71 %
380
3,70 %
705
3,78 %
356
2,42 %
319
2,72 %
 764
6,26 %
483
5,28 %
306
2,71 %
389
3,24 %
507
4,22 %
533
3,77 %
426
3,23 %
 SD
13.662
9,80 %
738
7,18 %
1.668
8,95 %
 1.852
12,59 %
1.040
8,86 %
1.066
8,73 %
572
6,25 %
1.604
14,20 %
1.073
8,93 %
1.181
9,83 %
1.782
12,60 %
1.086
8,23 %
 SDS
41.289
29,62 %
 3.890
37,87 %
  5.956
31,96 %
3.555
24,16 %
 3.783
32,23 %
 3.595
29,45 %
 2.998
32,76 %
2.499
22,13 %
 3.412
28,39 %
3.152
26,24 %
 4.261
30,14 %
 4.188
31,72 %
 SNS
2.970
2,13 %
170
1,65 %
371
1,99 %
219
1,49 %
222
1,89 %
206
1,69 %
126
1,38 %
137
1,21 %
191
1,59 %
410
3,41 %
343
2,43 %
 575
4,36 %
 SLS
11.589
8,31 %
766
7,46 %
1.250
6,71 %
705
4,79 %
593
5,05 %
737
6,04 %
1.540
16,83 %
1.275
11,29 %
 2.459
20,46 %
752
6,26 %
572
4,05 %
940
7,12 %
 SMS Zeleni
697
0,50 %
56
0,55 %
86
0,46 %
 107
0,73 %
66
0,56 %
67
0,55 %
49
0,54 %
32
0,28 %
32
0,27 %
55
0,46 %
68
0,48 %
79
0,60 %
 SSN
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 SEM-Si
233
0,17 %
12
0,12 %
40
0,21 %
 55
0,37 %
11
0,09 %
20
0,16 %
14
0,15 %
14
0,12 %
11
0,09 %
17
0,14 %
19
0,13 %
20
0,15 %
 Humana
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 TRS
2.127
1,53 %
 322
3,13 %
268
1,44 %
286
1,94 %
123
1,05 %
145
1,19 %
95
1,04 %
161
1,43 %
122
1,02 %
233
1,94 %
175
1,24 %
197
1,49 %
 ZARES
619
0,44 %
33
0,32 %
74
0,40 %
73
0,50 %
45
0,38 %
32
0,26 %
24
0,26 %
28
0,25 %
34
0,28 %
 116
0,97 %
62
0,44 %
98
0,74 %
 Zeleni
600
0,43 %
77
0,75 %
88
0,47 %
 90
0,61 %
65
0,55 %
54
0,44 %
28
0,31 %
28
0,25 %
25
0,21 %
38
0,32 %
62
0,44 %
45
0,34 %


na vrh