prva stran
english


Število oddanih glasovnic: 1.121.475
Število neveljavnih glasovnic: 19.219
Število veljavnih glasovnic: 1.102.256


Preštetih je 100 % glasovnic.


URADNI IZID

IZIDI GLASOVANJA LIST PO VOLILNIH OKRAJIH V VOLILNI ENOTI

VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto

Legenda:
lista z največ glasovi v posameznem okraju glede na število veljavnih glasov v okraju
okraj z največ glasovi za posamezno listo glede na skupno število glasov za listo v enoti

Slovenija
VO 1
Črnomelj- Metlika
VO 2
Novo mesto I
VO 3
Novo mesto II
VO 4
Trebnje
VO 5
Brežice
VO 6
Krško
VO 7
Sevnica
VO 8
Laško
VO 9
Hrastnik
VO 10
Trbovlje
VO 11
Zagorje
Št. oddanih glasovnic
131.727
14.815
17.258
17.753
10.689
12.503
14.525
9.332
9.881
5.568
9.711
9.692
Št. neveljavnih glasovnic
2.517
1,91 %
310
2,09 %
365
2,11 %
308
1,73 %
218
2,04 %
167
1,34 %
228
1,57 %
180
1,93 %
232
2,35 %
131
2,35 %
196
2,02 %
182
1,88 %
 Akacije
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 DSD
1.504
1,16 %
107
0,74 %
165
0,98 %
113
0,65 %
 417
3,98 %
115
0,93 %
92
0,64 %
112
1,22 %
51
0,53 %
77
1,42 %
160
1,68 %
95
1,00 %
 DeSUS
9.874
7,64 %
1.132
7,80 %
1.033
6,11 %
 1.482
8,50 %
499
4,77 %
855
6,93 %
891
6,23 %
894
9,77 %
797
8,26 %
581
10,69 %
826
8,68 %
884
9,30 %
 LGV
9.139
7,07 %
649
4,47 %
1.251
7,41 %
 1.476
8,46 %
813
7,76 %
711
5,76 %
951
6,65 %
540
5,90 %
883
9,15 %
369
6,79 %
571
6,00 %
925
9,73 %
 GZS
415
0,32 %
20
0,14 %
 118
0,70 %
40
0,23 %
36
0,34 %
22
0,18 %
71
0,50 %
15
0,16 %
23
0,24 %
7
0,13 %
22
0,23 %
41
0,43 %
 LDS
3.003
2,32 %
 559
3,85 %
307
1,82 %
246
1,41 %
178
1,70 %
243
1,97 %
222
1,55 %
103
1,13 %
145
1,50 %
489
8,99 %
229
2,41 %
282
2,97 %
 LZJ - PS
34.178
26,45 %
 4.850
33,44 %
2.907
17,21 %
  5.648
32,38 %
2.105
20,10 %
3.553
28,80 %
3.253
22,75 %
1.912
20,89 %
1.427
14,79 %
 2.190
40,28 %
 3.282
34,49 %
 3.051
32,08 %
 NPS
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 NSi
6.108
4,73 %
 1.066
7,35 %
985
5,83 %
899
5,15 %
749
7,15 %
366
2,97 %
518
3,62 %
251
2,74 %
590
6,11 %
53
0,97 %
219
2,30 %
412
4,33 %
 SD
12.003
9,29 %
1.299
8,96 %
1.150
6,81 %
1.420
8,14 %
734
7,01 %
930
7,54 %
919
6,43 %
552
6,03 %
 2.138
22,16 %
609
11,20 %
1.198
12,59 %
1.054
11,08 %
 SDS
35.458
27,44 %
2.877
19,83 %
  6.639
39,30 %
4.348
24,92 %
 3.604
34,42 %
 4.440
35,99 %
 3.704
25,91 %
 3.079
33,64 %
 2.585
26,79 %
674
12,40 %
1.821
19,14 %
1.687
17,74 %
 SNS
3.339
2,58 %
225
1,55 %
533
3,16 %
482
2,76 %
202
1,93 %
227
1,84 %
400
2,80 %
182
1,99 %
134
1,39 %
103
1,89 %
 685
7,20 %
166
1,75 %
 SLS
10.158
7,86 %
1.259
8,68 %
1.357
8,03 %
739
4,24 %
795
7,59 %
463
3,75 %
 2.895
20,25 %
1.269
13,87 %
611
6,33 %
127
2,34 %
194
2,04 %
449
4,72 %
 SMS Zeleni
1.131
0,88 %
 173
1,19 %
145
0,86 %
78
0,45 %
166
1,59 %
118
0,96 %
113
0,79 %
51
0,56 %
66
0,68 %
79
1,45 %
31
0,33 %
111
1,17 %
 SSN
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 SEM-Si
164
0,13 %
18
0,12 %
 28
0,17 %
27
0,15 %
13
0,12 %
7
0,06 %
14
0,10 %
6
0,07 %
11
0,11 %
8
0,15 %
11
0,12 %
21
0,22 %
 Humana
0
0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 TRS
1.549
1,20 %
139
0,96 %
134
0,79 %
189
1,08 %
110
1,05 %
172
1,39 %
155
1,08 %
137
1,50 %
121
1,25 %
52
0,96 %
140
1,47 %
 200
2,10 %
 ZARES
752
0,58 %
95
0,65 %
73
0,43 %
 182
1,04 %
16
0,15 %
56
0,45 %
63
0,44 %
17
0,19 %
35
0,36 %
11
0,20 %
102
1,07 %
102
1,07 %
 Zeleni
435
0,34 %
37
0,26 %
68
0,40 %
 76
0,44 %
34
0,32 %
58
0,47 %
36
0,25 %
32
0,35 %
32
0,33 %
8
0,15 %
24
0,25 %
30
0,32 %


na vrh