Število oddanih glasovnic: 352.092
Število veljavnih glasovnic: 349.473
Število neveljavnih glasovnic: 2.619


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

Delni izidi glasovanja

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
186.877
53,47 %
Glasovi PROTI
162.596
46,53 %

Volilna zakonodaja

Pomembne povezave